Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Draknästet - entreprenörinriktat socialt arbete i framkant

Under den 5 och 6 december genomfördes det så kallade Draknästet i kursen Socialpedagogik i socialt arbete på termin 7. Studenterna fick "pitcha" nyskapande verksamhetsidéer för samhällsinsatser och samhällsnytta inför ett antal entreprenörinriktade mentorer - drakar - som kritiskt granskade, värderade och gav värdefulla tips om hållbarhet och framtid.

Tjejer kan! Ett av projekten som pitchades i Draknästet.

-Vi nyttjade den kreativa, spännande miljön och tekniken som finns i Humlab-X på Konstnärligt Campus säger Stig-Arne Berglund som är ansvarig för kursen. Han berättar vidare att de som agerade drakar under de två dagarna kom från Coompanion Västerbotten, Stödstruktur sociala företag, Externa relationer Umeå universitet och Almi-företagspartner.

Entreprenörinriktat socialt arbete har en potential att effektivt lösa olika typer av samhällsproblem och skapa samhällsnytta i samarbete med befintliga organisationer och myndigheter menar Stig-Arne Berglund. -Studenterna visade upp kreativa lösningar som i flera fall kommer att leda till självständiga projekt eller fortsatta kontakter och samarbete med drakarna även efter utbildningen. Det finns anledning att både prata om studenter och utbildning i framkant samt framgångsrikt samarbete mellan universitet och fält.

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.

Lena Lundgren (Professor, projektledare) har tilldelats programstöd för ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram om socialtjänstens arbete med alkohol- och narkotikamissbrukare. Björn Blom (Professor) är bitr. projektledare. I Sverige har många människor med missbruksproblem frivillig kontakt med den kommunala socialtjänsten, men många hamnar även i hälso- och sjukvård, kriminalvård, tvångsvård etc. Vi vet inte tillräckligt mycket om dessa människors problemsituation, hur det på sikt går för dem, och vilken roll olika samhällsinsatser spelar för resultaten. Forskningsprogrammet består av flera olika delstudier som ska ta fram kunskaper om personer som missbrukar alkohol- och narkotika: 1) skillnader i hälsoutfall för olika grupper med missbruksproblem beroende på problem, ålder, kön etc., 2) vilka insatser de får av socialtjänsten och andra människovårdande organisationer, 3) sambandet mellan fr.a. socialtjänstens insatser och hälsoutfall. I programmet medverkar även Mikael Sandlund, Mojgan Padyab, Ann-Sofie Grönlund, Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Siv Nyström.

Björn Blom har dessutom av Forte tilldelats bidrag för att bjuda in en gästforskare till Institutionen för socialt arbete under höstterminen 2017. Ivy Krull (FD) från Boston University kommer att arbeta tillsammans med Björn Blom och Lena Lundgren dels för att studera svenska socialtjänstorganisationers och personalgruppers kapaciteter och attityder vid missbruksbehandling (i jämförelse med USA), dels för att medverka i forskningsprogrammet socialtjänstens insatser för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Nytt unikt masterprogram vid Umeå universitet och institutionen för socialt arbete

Hösten 2017 startar vi ett nordiskt masterprogram: Nordic Master in Social Work and Welfare, vi ger programmet i samarbete mellan Universitetet i Stavanger, Aalborg Universitet och Umeå universitet.

En globaliserad värld med växande mångfald och ökad internationell migration, innebär att socialt arbetet och socialarbetare ställs inför nya utmaningar och krav. Utbildningen som är på avancerad nivå, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete i de nordiska välfärdsstaterna i ett internationellt perspektiv.

Kurserna som ges i programmet handlar bland annat om socialt arbete i ett globalt samhälle, genus och jämlikhet, brukarmedverkan och innovation. Utbildningen leder till en gemensam examen, en joint degree och syftar till att finna nya strategier och metoder som leder till innovation och ökad kompetens för både teori och praktik.

Programmet ges i Stavanger, Norge; Umeå, Sverige och i Aalborg, Danmark och man läser en termin vid respektive lärosäte. Sista terminen, masteruppsatskursen, läses vi valfritt lärosäte. Du kan läsa mer om programmet här

Ansökning är öppen mellan 1 december 2016 och 1 mars 2017

Mer information om anmälan finns här

Nyheter från institutionen

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

2016-12-07
Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.

Företag fick svar direkt av Umeå universitets forskare

2016-11-24
AIMday är en mötesplats för företagsutveckling där företag och forskare samtalar kring en specifik frågeställning. Den 16 november låg fokus på social innovation — 9 företag och 20 forskare samtalade om utmaningar, framtid och lösningar.

Svårt styra socialt arbete som sjukvård

2016-11-18
Det är osäkert om statens kunskapsstyrning av socialt arbete enligt samma principer som för sjukvård ger någon kvalitetshöjning. Detta eftersom det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Det visar Devin Rexvid i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Fler nyheter

Ingen nyhet vald


Sidansvarig: Ellinor Gustafsson
2016-06-17

Utskriftsversion

Intervju Katarina Andersson

Socialt arbetes Katarina Andersson har tilldelats medel för sin forskning inom äldreomsorg från Forte. Läs mer om vad projektet handlar om, hur pengarna kommer användas och varför Katarina tycker det är viktigt att forska inom äldreomsorgen.

Läs hela intervjun