Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Migrants and Metaphors

Migrants and Metaphors

Socialt arbetes högre seminarium bjuder in till föreläsning med Bridget Anderson, Compas, Oxford University Vi välkomnar varmt Bridget Anderson, Oxford University, Compas för att ge en aktuell föreläsning om migration och mobilitet. Bridget Anderson har skrivit bl.a. "Doing the dirty work." (2000); Us and them?: The dangerous politics of immigration control (2013).

Ny kurs om våld i nära relation

Ny kurs om våld i nära relation

Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsende, skolan och myndigheter. Olika typer av ideell verksamhet såsom Kvinno- och Brottsofferjourer är också välkomna.


Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

Socialarbetare, läkare och fysioterapeuter är exempel på välfärdsprofessioner som stödjer och behandlar människor som är sjuka eller lever i socialt utsatta situationer.
Är det skillnad mellan dessa professioners villkor och vardagspraktik i olika länder? Hur agerar staten när det gäller styrning och kontroll av olika välfärdsprofessioner? Håller välfärdsprofessioners yrkesidentitet på att förändras, och vad innebär det för möjligheten att samarbeta och hjälpa behövande människor?
Dessa och andra frågor diskuteras i en internationell bok som tre forskare vid Umeå universitet sammanställt. Boken fokuserar på de speciella förutsättningar som råder för välfärdsprofessioner i europeiska välfärdsstater.


Migrants and Metaphors

2017-04-12
Socialt arbetes högre seminarium bjuder in till föreläsning med Bridget Anderson, Compas, Oxford University Vi välkomnar varmt Bridget Anderson, Oxford University, Compas för att ge en aktuell föreläsning om migration och mobilitet. Bridget Anderson har skrivit bl.a. "Doing the dirty work." (2000...

Syre: ”De borde få en offentlig ursäkt”

2017-03-25
Mehdi Ghazinour, professor i socialt arbete vid polisutbildningen i Umeå, har undersökt hur ensamkommande flyktingbarn behandlas och slår fast att de var och en borde få en offentlig ursäkt. – Annars finns en risk att det här systemet producerar arga människor, som i sin frustration ansluter sig ti...

Ny kurs om våld i nära relation

2017-02-27
Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsvä...

Julia Rönnbäck gästar institutionen för socialt arbete under våren

2017-02-16
Julia Rönnbäck disputerade i idrottsvetenskap 2015 med avhandlingen "Det är väl typiskt tjejer: om basket, kropp och femininitet" och arbetar som lektor vid Barn Unga och Samhälle vid Malmö högskola.

Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

2017-02-10
Socialarbetare, läkare och fysioterapeuter är exempel på välfärdsprofessioner som stödjer och behandlar människor som är sjuka eller lever i socialt utsatta situationer. Är det skillnad mellan dessa professioners villkor och vardagspraktik i olika länder? Hur agerar staten när det gäller styrning ...


Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bergström, Magdalena

"I could've had a better life'': reflective life reviews told by late-middle-aged and older women and men with ongoing long-term alcohol problems
Nordisk Alkohol- og narkotikatidsskrift (NAT), 34(1): 6-17

2017

Hämta

Eriksson, Rikard
Ek, Hans

Psykiatrisering som kulturmönster: Ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa
TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID, 14(1)

2017

-

Salander, Pär

Does advocating screening for distress in cancer rest more on ideology than on science?
Patient Education and Counseling, 100(5): 858-860

2017

-

Salander, Pär

Skilled statistics cannot ove rcome the absence of a meaningful design
Psycho-Oncology, 26(2): 286-286

2017

-

Löfgren, Hans
Petersen, Solveig
Nilsson, Karin; et al.

Effects of Parent Training Programs onParental Stress in a General SwedishPopulation Sample
Psychology, 8: 700-716

2017

-