Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Läsårets bästa examensarbete utsett

Varje år koras det bästa examensarbetet på socionomprogrammets termin sex. I år gick priset till Aina Salmi, Sanna Elmegren och Sandra Eriksson för deras arbete "Instabil samhällsvård: en tolkande fenomenologisk studie om socialsekreterares förståelse för och upplevelser av instabil samhällsvård".

Motiveringen till priset lyder: Uppsatsen Instabil samhällsvård: en tolkande fenomenologisk studie om socialsekreterares förståelse för och upplevelser av instabil samhällsvård avhandlar ett intressant och för det sociala arbetet angeläget tema. I uppsatsen synliggörs socialsekreterares komplexa arbete på barnavårdsområdet. Uppsatsens ingående delar är väl genomarbetade och användningen av kvalitativ analys är förtjänstfull. Vidare uppvisar författarna mycket goda kunskaper om det sociala arbetets vetenskapliga grund.

På bilden syns Aina Salmi och Sanna Elmegren, fattas gör Sandra Eriksson

Nyheter från institutionen

DN: Svår balansgång för skolkurator

2016-06-17
Skolkuratorer ser som sin viktigaste uppgift att företräda skolbarnen samtidigt som de också ska hålla sig väl med lärare. Och de får inte alltid stöd från sin närmaste chef.
– Ibland finns olika uppfattningar om elevens problem, säger Umeåforskaren Cristine Isaksson.

SR: Socionomstudent från Umeå blir "lyssnarnas sommarvärd" i P1

2016-06-02
Emilia Lind - socionomstudent på termin fyra vid institutionen för socialt arbete, blir lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1. Emilias program kommer att handla om "att förlora allting man har för att sedan bygga upp det igen. Om känslan av ensamhet, att välja sin familj och att klara sig igenom det s...

Hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

2016-05-23
Professor Lars Mathiassen, IT-forskare, och professor Lena Lundgren, missbruksforskare, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Konferens - för utveckling av missbruksvården 

2016-04-28
Den 21 oktober anordnar Socialstyrelsen och Umeå universitet en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvården.

Fler nyheter

Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Karhina, Kateryna
Ng, Nawi
Ghazinour, Mehdi; et al.

Gender differences in the association between cognitive social capital, self-rated health, and depressive symptoms: a comparative analysis of Sweden and Ukraine
International Journal of Mental Health Systems, 10

2016

Hämta

O’Dell, Lindsay
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Ortega, Francisco; et al.

Critical autism studies: exploring epistemic dialogues and intersections, challenging dominant understandings of autism
Disability & Society, 31(2): 166-179

2016

-

Vargo, Mary
Henriksson, Roger
Salander, Pär

Rehabilitation of patients with glioma

2016

-

Ahnlund, Petra

Influence in elderly and disability care

2016

-

Larsson, Ellinor
Padyab, Mojgan
Larsson-Lund, Maria; et al.

Effects of a social internet-based intervention programme for older adults: An explorative randomised crossover study
British Journal of Occupational Therapy

2016

-

Nyheter

Kompletterande utbildning för läkare till Umeå universitet

2016-06-30
Umeå universitet får regeringens uppdrag att planera och bygga upp kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning. Den ettåriga utbildningen ska genomföras från och med hösten 2017.

Fyra biträdande universitetslektorat vid WCMM Umeå är öppna för ansökan

2016-06-30
Upp till fyra karriärtjänster som biträdande universitetslektor vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet är nu öppna för ansökan. I denna utlysning söker WCMM Umeå efter fyra enastående forskare - Wallenberg Molecular Medicine Fellows - inom cancersjukdomar, infektionsbiolo...

Åsa Gunnarsson får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2016

2016-06-30
Görel Bohlins pris för framstående genusforskning tilldelas en vid Umeå universitet verksam lärare eller forskare som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. I år går priset, och prissumman på 30 000 kronor, till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap v...

Släkten är inte värst – på jobbet

2016-06-30
På sommaren behöver många arbetsplatser förstärka med extra personal. Ett enkelt sätt är att anställa släkt, något som kan väcka ont blod. Nu visar forskare vid Umeå universitet att släktrekrytering förekommer i hela landet. Men att arbeta med närstående har både för- och nackdelar.

Reningen av dricksvattnet kan vara otillräcklig för att hindra magsjuka

2016-06-30
Människor kan bli magsjuka av det kommunala dricksvattnet även utan att några utbrott upptäcks. Det visar en ny studie från Umeå universitet och Livsmedelsverket som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Water Research.

Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

2016-06-29
Datavetaren Johan Tordssons forskning är av stor vikt för framtidens digitaliserade värld och för alla företag som är beroende av datacenter däribland inte minst banksektorn. Han prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets ...

Lyckat deltagande i rättegångstävling

2016-06-29
En andraplats i sin division och en utmärkelse som bästa pläderare. Det blev resultatet för en grupp Umeåstudenter vid en rättegångstävling i Finland.


Sidansvarig: Ellinor Gustafsson
2016-06-17

Utskriftsversion

Intervju Katarina Andersson

Socialt arbetes Katarina Andersson har tilldelats medel för sin forskning inom äldreomsorg från Forte. Läs mer om vad projektet handlar om, hur pengarna kommer användas och varför Katarina tycker det är viktigt att forska inom äldreomsorgen.

Läs hela intervjun