Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Ny kurs om våld i nära relation

Ny kurs om våld i nära relation

Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsende, skolan och myndigheter. Olika typer av ideell verksamhet såsom Kvinno- och Brottsofferjourer är också välkomna.


Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

Socialarbetare, läkare och fysioterapeuter är exempel på välfärdsprofessioner som stödjer och behandlar människor som är sjuka eller lever i socialt utsatta situationer.
Är det skillnad mellan dessa professioners villkor och vardagspraktik i olika länder? Hur agerar staten när det gäller styrning och kontroll av olika välfärdsprofessioner? Håller välfärdsprofessioners yrkesidentitet på att förändras, och vad innebär det för möjligheten att samarbeta och hjälpa behövande människor?
Dessa och andra frågor diskuteras i en internationell bok som tre forskare vid Umeå universitet sammanställt. Boken fokuserar på de speciella förutsättningar som råder för välfärdsprofessioner i europeiska välfärdsstater.


Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.


Hanna och Emilia vann årets Socionom-SM

Hanna och Emilia vann årets Socionom-SM

-Hur kan Attendo ge bättre förutsättningar för ungdomar med npf-problematik genom att underlätta för övergången mellan HVB-hem och nästa steg i livet? Så löd frågan som de tävlande hade fem timmar på sig att besvara. Hanna Lundin Jernberg och Emilia Linds förslag var så bra att det vann hela tävlingen.


Ny kurs om våld i nära relation

2017-02-27
Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsvä...

Julia Rönnbäck gästar institutionen för socialt arbete under våren

2017-02-16
Julia Rönnbäck disputerade i idrottsvetenskap 2015 med avhandlingen "Det är väl typiskt tjejer: om basket, kropp och femininitet" och arbetar som lektor vid Barn Unga och Samhälle vid Malmö högskola.

Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

2017-02-10
Socialarbetare, läkare och fysioterapeuter är exempel på välfärdsprofessioner som stödjer och behandlar människor som är sjuka eller lever i socialt utsatta situationer. Är det skillnad mellan dessa professioners villkor och vardagspraktik i olika länder? Hur agerar staten när det gäller styrning ...

Alkohol vanligare i domar om våldtäkt än om misshandel

2017-01-20
Att offret varit berusat nämns oftare i mål med kvinnor som blivit våldtagna än med män som blivit misshandlade. Det handlar dock sällan om att skuldbelägga offret utan sker ofta för att visa att kvinnan har varit i en utsatt position. Det visar en studie vid Umeå universitet.

Hanna och Emilia vann årets Socionom-SM

2016-12-20
-Hur kan Attendo ge bättre förutsättningar för ungdomar med npf-problematik genom att underlätta för övergången mellan HVB-hem och nästa steg i livet? Så löd frågan som de tävlande hade fem timmar på sig att besvara. Hanna Lundin Jernberg och Emilia Linds förslag var så bra att det vann hela tävling...


Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ineland, Jens
Sauer, Lennart
Molin, Martin

Sources of job satisfaction in intellectual disability services: A comparative analysis of experiences among human service professionals in schools, social services, and public health care in Sweden
Journal of Intellectual & Developmental Disability

2017

-

Wimelius, Malin E.
Eriksson, Malin
Isaksson, Joakim; et al.

Swedish reception of unaccompanied refugee children: promoting integration?
Journal of International Migration and Integration, 18(1): 143-157

2017

-

Sjöström, Stefan
Jacobsson, Maritha
Hollander, Anna

Collegiality, therapy and mediation: the contribution of experts in Swedish mental health law
Laws, 6(1)

2017

Hämta

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Katsui, Hisayo
McLaughlin, Janice

(Dis)abling practices and theories?: exploring chronic illness in disability studies
Scandinavian Journal of Disability Research, 19(1): 1-6

2017

-

Ahnlund, Petra
Andersson, Tommy
Snellman, Fredrik; et al.

Prevalence and Correlates of Sexual, Physical, and Psychological Violence Against Women and Men of 60 to 74 Years in Sweden
Journal of Interpersonal Violence

2017

-