Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Läsårets bästa examensarbete utsett

Varje år koras det bästa examensarbetet på socionomprogrammets termin sex. I år gick priset till Aina Salmi, Sanna Elmegren och Sandra Eriksson för deras arbete "Instabil samhällsvård: en tolkande fenomenologisk studie om socialsekreterares förståelse för och upplevelser av instabil samhällsvård".

Motiveringen till priset lyder: Uppsatsen Instabil samhällsvård: en tolkande fenomenologisk studie om socialsekreterares förståelse för och upplevelser av instabil samhällsvård avhandlar ett intressant och för det sociala arbetet angeläget tema. I uppsatsen synliggörs socialsekreterares komplexa arbete på barnavårdsområdet. Uppsatsens ingående delar är väl genomarbetade och användningen av kvalitativ analys är förtjänstfull. Vidare uppvisar författarna mycket goda kunskaper om det sociala arbetets vetenskapliga grund.

På bilden syns Aina Salmi och Sanna Elmegren, fattas gör Sandra Eriksson

Nyheter från institutionen

DN: Svår balansgång för skolkurator

2016-06-17
Skolkuratorer ser som sin viktigaste uppgift att företräda skolbarnen samtidigt som de också ska hålla sig väl med lärare. Och de får inte alltid stöd från sin närmaste chef.
– Ibland finns olika uppfattningar om elevens problem, säger Umeåforskaren Cristine Isaksson.

SR: Socionomstudent från Umeå blir "lyssnarnas sommarvärd" i P1

2016-06-02
Emilia Lind - socionomstudent på termin fyra vid institutionen för socialt arbete, blir lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1. Emilias program kommer att handla om "att förlora allting man har för att sedan bygga upp det igen. Om känslan av ensamhet, att välja sin familj och att klara sig igenom det s...

Hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

2016-05-23
Professor Lars Mathiassen, IT-forskare, och professor Lena Lundgren, missbruksforskare, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Konferens - för utveckling av missbruksvården 

2016-04-28
Den 21 oktober anordnar Socialstyrelsen och Umeå universitet en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvården.

Fler nyheter

Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nygren, Ulla
Markström, Urban
Bernspång, Birgitta

Processes towards employment among persons with psychiatric disabilities: a study of two individual placement and support programmes in Sweden
Scandinavian Journal of Disability Research, 18(1): 32-51

2016

-

Rehn, Malin
Kalman, Hildur

Social work students’ reflections on challenges during field education
Journal of Social Work

2016

-

Andersson, Katarina
Kalman, Hildur

Strategies to handle the challenges of intimacy in nighttime home care services
European Journal of Social Work

2016

-

Blom, Björn
Fu, Lihua

A Comparative Analysis of Social Services Organizations in Sweden and China. Lessons for Social Work and Social Development Practice
SWSD 2016

2016

-

Grell, Pär
Ahmadi, Nader
Blom, Björn

The Balancing Act: Clients with complex need on how they handle specialized personal social services in Sweden
SWSD 2016

2016

-

Nyheter

Reaktiva syreradikaler – bränsle eller broms för inflammationsprocessen?

2016-07-13
Peroxider och superoxider är exempel på reaktiva syreradikaler (ROS), vilka är viktiga signalmolekyler i organismers reglering av metabolism och inflammation. Men ackumulering av ROS är samtidigt skadligt och kopplas till neurodegenerativa sjukdomar och cancer. Forskare vid Umeå universitet och Hall...

Svt Västerbotten: Högt söktryck bland mattelärare

2016-07-13
De senaste åren har antalet behöriga sökande till lärarlinjerna på landets högskolor och universitet stigit för varje år. Inför höstens skolstart är det dock bara i Umeå som siffrorna fortsätter att öka - en inriktning som särskilt höjer ögonbrynen är ämneslärarprogrammet för matematik på gymnasieni...

P4 Västernorrland: Juno ska utforska solsystemets utveckling

2016-07-11
Tidigt på tisdagsmorgonen lade sig rymdsonden Juno till rätta i omloppsbana kring Jupiter. Nu kanske frågor om hur liv uppstod på jorden kan få svar. – Genom att undersöka Jupiters ursprung och utveckling, då lär man sig om hela solsystemets utveckling, säger Bastien Erpelding som är utbildad astr...

VK: Umeågrupp siktar på månen

2016-07-11
Umeå lunar venture, är namnet på det första svenska rymdprojektet av sitt slag som nu siktar mot månen. I slutet av november 2017 förväntas resan avgå. Under sommaren pågår ett intensivt arbete på Umeå universitet. – Vi har fått i uppdrag av ett tyskt rymdteam att komplettera en robot som ska skic...

Ärftlighet en viktig faktor för både beskedlig och allvarlig prostatacancer

2016-07-11
För första gången har forskare vid Umeå och Lunds universitet beräknat de absoluta riskerna att drabbas av olika former av prostatacancer hos män med sjukdomen i släkten. Män med bröder som haft prostatacancer har en dubbelt så hög risk att själva få diagnosen och nästan dubbelt så hög risk för en a...

Bildmuseet i sommar

2016-07-08
Liv och död, blomning och vissnande, attraktion och avsky. Den bästa dagen i ett poetiskt samspel mellan bild och text. Sommarens två nya utställningar på Bildmuseet omfattar såväl våra kulturella föreställningar som tillvarons föränderlighet.

Skogspolitik ett hett ämne i Almedalen

2016-07-07
Future Forests deltog i årets Almedalsvecka med fyra seminarier om dagsaktuella frågeställningar för svenskt skogsbruk, samt med guidade vandringar i almsjukans spår genom Visby botaniska trädgård. På de fullsatta seminarierna medverkade programmets forskare jämte politiker, representanter för myndi...

Föränderlig struktur viktig pusselbit i jakten på ny antibiotika

2016-07-07
Genom att variera delar av cellväggens struktur kan vanliga ättiksyrebakterier överleva attacker från värdars immunsystem och bli resistenta mot antibiotika. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Resultaten, som nu publicerats i tidskriften Journal of the American Chemical Society, kan bana v...

SVT: Allt fler studenter varnas – mobilen är orsaken

2016-07-07
Antalet studenter som blir avstängda och varnade på landets universitet och högskolor har ökat. Vid Umeå universitet blev elva studenter avstängda och 24 varnade förra året, vilket är en fördubbling från året innan. Men enligt Linda Lundmark, universitetsjurist och sekreterare vid universitetets dis...

Invasiv vattenloppa kan förändra ekosystem i Bottenviken

2016-07-06
Rovvattenloppan, Cercopagis pengoi, har spridit sig från Kaspiska havet till större delen av Östersjön. I Bottniska viken verkar den stöta på patrull i gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Klimatförändringarna kan leda till att barriären för spridning norrut rivs, vilket kan få stora konsekve...


Sidansvarig: Ellinor Gustafsson
2016-06-17

Utskriftsversion

Intervju Katarina Andersson

Socialt arbetes Katarina Andersson har tilldelats medel för sin forskning inom äldreomsorg från Forte. Läs mer om vad projektet handlar om, hur pengarna kommer användas och varför Katarina tycker det är viktigt att forska inom äldreomsorgen.

Läs hela intervjun