Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Nationell forskningskonferens i socialt arbete  Umeå, 12-13 juni 2017

Nationell forskningskonferens i socialt arbete Umeå, 12-13 juni 2017

Forskare och doktorander i socialt arbete välkomnas till nationell paperkonferens i Umeå den 12-13 juni 2017.

Migrants and Metaphors

Migrants and Metaphors

Socialt arbetes högre seminarium bjuder in till föreläsning med Bridget Anderson, Compas, Oxford University Vi välkomnar varmt Bridget Anderson, Oxford University, Compas för att ge en aktuell föreläsning om migration och mobilitet. Bridget Anderson har skrivit bl.a. "Doing the dirty work." (2000); Us and them?: The dangerous politics of immigration control (2013).

Ny kurs om våld i nära relation

Ny kurs om våld i nära relation

Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsende, skolan och myndigheter. Olika typer av ideell verksamhet såsom Kvinno- och Brottsofferjourer är också välkomna.


Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

Socialarbetare, läkare och fysioterapeuter är exempel på välfärdsprofessioner som stödjer och behandlar människor som är sjuka eller lever i socialt utsatta situationer.
Är det skillnad mellan dessa professioners villkor och vardagspraktik i olika länder? Hur agerar staten när det gäller styrning och kontroll av olika välfärdsprofessioner? Håller välfärdsprofessioners yrkesidentitet på att förändras, och vad innebär det för möjligheten att samarbeta och hjälpa behövande människor?
Dessa och andra frågor diskuteras i en internationell bok som tre forskare vid Umeå universitet sammanställt. Boken fokuserar på de speciella förutsättningar som råder för välfärdsprofessioner i europeiska välfärdsstater.


Nationell forskningskonferens i socialt arbete Umeå, 12-13 juni 2017

2017-05-08
Forskare och doktorander i socialt arbete välkomnas till nationell paperkonferens i Umeå den 12-13 juni 2017.

Migrants and Metaphors

2017-04-12
Socialt arbetes högre seminarium bjuder in till föreläsning med Bridget Anderson, Compas, Oxford University Vi välkomnar varmt Bridget Anderson, Oxford University, Compas för att ge en aktuell föreläsning om migration och mobilitet. Bridget Anderson har skrivit bl.a. "Doing the dirty work." (2000...

Syre: ”De borde få en offentlig ursäkt”

2017-03-25
Mehdi Ghazinour, professor i socialt arbete vid polisutbildningen i Umeå, har undersökt hur ensamkommande flyktingbarn behandlas och slår fast att de var och en borde få en offentlig ursäkt. – Annars finns en risk att det här systemet producerar arga människor, som i sin frustration ansluter sig ti...

Ny kurs om våld i nära relation

2017-02-27
Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsvä...

Julia Rönnbäck gästar institutionen för socialt arbete under våren

2017-02-16
Julia Rönnbäck disputerade i idrottsvetenskap 2015 med avhandlingen "Det är väl typiskt tjejer: om basket, kropp och femininitet" och arbetar som lektor vid Barn Unga och Samhälle vid Malmö högskola.


Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ineland, Jens
Molin, Martin
Sauer, Lennart

Handling plurality and dealing with difficult work experiences: A comparative study of human service professionals' work with individuals with intellectual disabilities
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities

2017

-

Fjellfeldt, Maria

Choice as governance in community mental health services

2017

Hämta

Fjellfeldt, Maria
Markström, Urban
Eklund, Mona; et al.

Implementation of Choice from Participants' Perspectives: A study of Community Mental Healthcare reform in Sweden

2017

-

Markström, Urban
Fjellfeldt, Maria
Eklund, Mona

Implementing Freedom of Choice System in Community Mental Health Services

2017

-

Xu, Minlan
Markström, Urban
Lyu, Juncheng; et al.

Detection of Low Adherence in Rural Tuberculosis Patients in China: Application of MoriskyMedication Adherence Scale
International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3)

2017

Hämta