Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Hanna och Emilia vann årets Socionom-SM

-Hur kan Attendo ge bättre förutsättningar för ungdomar med npf-problematik genom att underlätta för övergången mellan HVB-hem och nästa steg i livet? Så löd frågan som de tävlande hade fem timmar på sig att besvara. Hanna Lundin Jernberg och Emilia Linds förslag var så bra att det vann hela tävlingen.

Emilia Lind och Hanna Lundin Jernberg

Socionom-SM ägde rum i Stockholm och i år var det Attendo som var caseorganisation. Det betyder att de använde en ett exempel ur sin verksamhet som tävlingsmoment. Tio lag från hela Sverige deltog i tävlingen varav fyra lag kom från Umeå.

Det var en späckad dag med föreläsningar och information innan själva tävlingsmomentet - caset - presenterades berättar Hanna och Emilia. Förslaget skulle vara realistiskt men man behöver inte tänka på detaljer som ekonomi utan bara måla upp de stora dragen. Erfarenhet och kreativitet var viktigare än lagar och regler.

Under termin fyra på socionomutbildningen har man en liknande uppgift berättar Hanna och Emilia poängterar att utan Stig-Arne Berglunds case-övningar hade de inte nått lika långt i tävlingen. Under utbildningsmomentet får man öva sig i att tänka i banor om socialt entreprenörskap, att sälja in sin idé och träna presentationsteknik.

På termin sju görs en liknande övning kallad Draknästet, du kan läsa mer om detta i artikeln nedan.

Vad beror framgången på? -Förutom en bra idé och ett bra team –de har känt varandra i tre år då de började i samma klass på Socionomprogrammet - hade de med sig erfarenheten av både teori, praktik och presentationsteknik.

Vinnarduon rekommenderar andra studenter att söka nästa år, inte minst för att försvara förstaplatsen. Akademikerförbundet SSR bjuder på allt vilket betyder att det gör möjligt för alla att åka. Tävlingsmomentet sker under stor press men det är mycket runtomkring som är roligt. Det var mycket nätverkande och givande att träffa andra socionomstudenter.

Vad tar ni med er? Hanna: att jag är bra på något! Att jag kunnat omsätta utbildningen till kunskap. Det är bra merit när jag söker jobb och bra för självförtroendet.
Emilia: jag har inte landat riktigt i segern ännu - men det är en bekräftelse på att man tänker ”rätt”, att man kan ta in och förstå specifika situationer. 

Hur löd då det vinnande bidraget? Idén är ett utslussningsprogram där ungdomarna får hjälp som utgår från deras behov och ålder. Det finns en utslussningsgaranti – barnen och ungdomarna får både återkoppling och hjälp om de känner att de behöver det. Du kan läsa mer om detta här eller se själva presentationen här.

Draknästet - entreprenörinriktat socialt arbete i framkant

Under den 5 och 6 december genomfördes det så kallade Draknästet i kursen Socialpedagogik i socialt arbete på termin 7. Studenterna fick "pitcha" nyskapande verksamhetsidéer för samhällsinsatser och samhällsnytta inför ett antal entreprenörinriktade mentorer - drakar - som kritiskt granskade, värderade och gav värdefulla tips om hållbarhet och framtid.

Tjejer kan! Ett av projekten som pitchades i Draknästet.

-Vi nyttjade den kreativa, spännande miljön och tekniken som finns i Humlab-X på Konstnärligt Campus säger Stig-Arne Berglund som är ansvarig för kursen. Han berättar vidare att de som agerade drakar under de två dagarna kom från Coompanion Västerbotten, Stödstruktur sociala företag, Externa relationer Umeå universitet och Almi-företagspartner.

Entreprenörinriktat socialt arbete har en potential att effektivt lösa olika typer av samhällsproblem och skapa samhällsnytta i samarbete med befintliga organisationer och myndigheter menar Stig-Arne Berglund. -Studenterna visade upp kreativa lösningar som i flera fall kommer att leda till självständiga projekt eller fortsatta kontakter och samarbete med drakarna även efter utbildningen. Det finns anledning att både prata om studenter och utbildning i framkant samt framgångsrikt samarbete mellan universitet och fält.

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.

Lena Lundgren (Professor, projektledare) har tilldelats programstöd för ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram om socialtjänstens arbete med alkohol- och narkotikamissbrukare. Björn Blom (Professor) är bitr. projektledare. I Sverige har många människor med missbruksproblem frivillig kontakt med den kommunala socialtjänsten, men många hamnar även i hälso- och sjukvård, kriminalvård, tvångsvård etc. Vi vet inte tillräckligt mycket om dessa människors problemsituation, hur det på sikt går för dem, och vilken roll olika samhällsinsatser spelar för resultaten. Forskningsprogrammet består av flera olika delstudier som ska ta fram kunskaper om personer som missbrukar alkohol- och narkotika: 1) skillnader i hälsoutfall för olika grupper med missbruksproblem beroende på problem, ålder, kön etc., 2) vilka insatser de får av socialtjänsten och andra människovårdande organisationer, 3) sambandet mellan fr.a. socialtjänstens insatser och hälsoutfall. I programmet medverkar även Mikael Sandlund, Mojgan Padyab, Ann-Sofie Grönlund, Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Siv Nyström.

Björn Blom har dessutom av Forte tilldelats bidrag för att bjuda in en gästforskare till Institutionen för socialt arbete under höstterminen 2017. Ivy Krull (FD) från Boston University kommer att arbeta tillsammans med Björn Blom och Lena Lundgren dels för att studera svenska socialtjänstorganisationers och personalgruppers kapaciteter och attityder vid missbruksbehandling (i jämförelse med USA), dels för att medverka i forskningsprogrammet socialtjänstens insatser för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Nytt unikt masterprogram vid Umeå universitet och institutionen för socialt arbete

Hösten 2017 startar vi ett nordiskt masterprogram: Nordic Master in Social Work and Welfare, vi ger programmet i samarbete mellan Universitetet i Stavanger, Aalborg Universitet och Umeå universitet.

En globaliserad värld med växande mångfald och ökad internationell migration, innebär att socialt arbetet och socialarbetare ställs inför nya utmaningar och krav. Utbildningen som är på avancerad nivå, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete i de nordiska välfärdsstaterna i ett internationellt perspektiv.

Kurserna som ges i programmet handlar bland annat om socialt arbete i ett globalt samhälle, genus och jämlikhet, brukarmedverkan och innovation. Utbildningen leder till en gemensam examen, en joint degree och syftar till att finna nya strategier och metoder som leder till innovation och ökad kompetens för både teori och praktik.

Programmet ges i Stavanger, Norge; Umeå, Sverige och i Aalborg, Danmark och man läser en termin vid respektive lärosäte. Sista terminen, masteruppsatskursen, läses vi valfritt lärosäte. Du kan läsa mer om programmet här

Ansökning är öppen mellan 1 december 2016 och 1 mars 2017

Mer information om anmälan finns här

Nyheter från institutionen

Alkohol vanligare i domar om våldtäkt än om misshandel

2017-01-20
Att offret varit berusat nämns oftare i mål med kvinnor som blivit våldtagna än med män som blivit misshandlade. Det handlar dock sällan om att skuldbelägga offret utan sker ofta för att visa att kvinnan har varit i en utsatt position. Det visar en studie vid Umeå universitet.

Hanna och Emilia vann årets Socionom-SM

2016-12-20
-Hur kan Attendo ge bättre förutsättningar för ungdomar med npf-problematik genom att underlätta för övergången mellan HVB-hem och nästa steg i livet? Så löd frågan som de tävlande hade fem timmar på sig att besvara. Hanna Lundin Jernberg och Emilia Linds förslag var så bra att det vann hela tävling...

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

2016-12-07
Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.

Svårt styra socialt arbete som sjukvård

2016-11-25 (från 2016-11-18)
Det är osäkert om statens kunskapsstyrning av socialt arbete enligt samma principer som för sjukvård ger någon kvalitetshöjning. Detta eftersom det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Det visar Devin Rexvid i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Företag fick svar direkt av Umeå universitets forskare

2016-11-24
AIMday är en mötesplats för företagsutveckling där företag och forskare samtalar kring en specifik frågeställning. Den 16 november låg fokus på social innovation — 9 företag och 20 forskare samtalade om utmaningar, framtid och lösningar.

Fler nyheter

Ingen nyhet vald

Aktuellt

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.


Sidansvarig: Ellinor Gustafsson
2016-06-17

Utskriftsversion

Intervju Katarina Andersson

Socialt arbetes Katarina Andersson har tilldelats medel för sin forskning inom äldreomsorg från Forte. Läs mer om vad projektet handlar om, hur pengarna kommer användas och varför Katarina tycker det är viktigt att forska inom äldreomsorgen.

Läs hela intervjun