Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Ny doktor i socialt arbete

I mitten av september disputerade Pär Grell på sin avhandling "Komplexa behov eller komplexa organisationer? Konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv"

Pär Grell under disputationsakten.

Grell har ur ett klientperspektiv beskrivit och analyserat konsekvenser av organisatorisk specialisering inom svensk individ- och familjeomsorg. Han har intresserat sig för hur klienter med komplexa behov uppfattar, värderar och hanterar de villkor som följer av IFO:s organisatoriska specialisering.
 
Pär Grell har varit doktorand vid institutionen för socialt arbete i Umeå men verksam vid Högskolan i Gävle.


Avhandlingen hittar du här
En artikel om Pär Grells arbete hittar du här

Nyheter från institutionen

Doktorandtjänst i socialt arbete

2016-10-07
Institutionen för Socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en doktorandtjänst inom ramen för Umeå Universitets forskningsområde ”Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd” (UKV) som i dagsläget innefattar ett 15-tal seniora och juniora forskare.

Umeå universitet startar fler kompletterande utbildningar

2016-10-06
Umeå universitet får till uppdrag att bygga upp kompletteringsutbildningar för personer med utländsk utbildning till psykolog och socionom. Det beskedet kom från regeringen i dag, torsdag.

Nästan 37 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2016-10-06
Tretton forskare vid Umeå universitet får tillsammans knappt 37 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forskningsprojekten handlar bland annat om ett hållbart arbetsliv, vårdvalsreformen, barnfamiljers migrationsstrategier, flyktingmottagande i mindre kommuner...

Studenter nyfikna på inlandskommuner

2016-09-21
Närmare 200 studenter minglade bland tio kommuner från Kiruna i norr till Kramfors i söder vid arbetsmarknadsdagen 19 september på Umeå campus för blivande socionomer.

Fler nyheter

Ingen nyhet vald


Sidansvarig: Ellinor Gustafsson
2016-06-17

Utskriftsversion

Intervju Katarina Andersson

Socialt arbetes Katarina Andersson har tilldelats medel för sin forskning inom äldreomsorg från Forte. Läs mer om vad projektet handlar om, hur pengarna kommer användas och varför Katarina tycker det är viktigt att forska inom äldreomsorgen.

Läs hela intervjun