Till umu.se

Välkommen till Institutionen för socialt arbete

Forskning i ämnet socialt arbete innefattar socialt utsatta människors levnadsvillkor och erfarenheter. Viktiga frågor rör orsakerna till olika sociala problem samt de konsekvenser dessa får på samhälls-, grupp- och individnivå. Inte minst viktigt är det att studera olika insatser som organiseras i syfte att förebygga eller bemästra sociala problem.

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar såväl socionomprogrammet som fristående kurser. Studier i socionomprogrammet innebär att du som student både får möta ämnet från ett vetenskapligt perspektiv och från ett yrkesperspektiv. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, vilket innebär att institutionen på uppdrag av verksamheter inom socialt arbete erbjuder yrkesverksamma vidareutbildningar på grund- och avancerad nivå. Förutom utbildning på grund- och avancerad nivå har institutionen också en egen forskarutbildning.

Nyheter från institutionen

Hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

2016-05-23
Professor Lars Mathiassen, IT-forskare, och professor Lena Lundgren, missbruksforskare, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Konferens - för utveckling av missbruksvården 

2016-04-28
Den 21 oktober anordnar Socialstyrelsen och Umeå universitet en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvården.

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

2016-04-21
Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Att förstå ålderism förlänger livet

2016-02-22
Uppfattningar om ålderism framkallar föreställningar om äldre och leder till diskriminering. Det anser Fredrik Snellman, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet i en artikel. Begreppet måste omdefinieras till att spegla alla människors praktiska erfarenheter om den kronolo...

Fler nyheter

Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Moen, Elisabeth
Nygren, Lennart
Edin, Kerstin

Volatile and violent relationships among women sentenced for homicide in Sweden between 1986 and 2005
Victims & Offenders, 11(3): 373-391

2016

-

Rosenberg, David
Svedberg, Petra
Schön, Ulla-Karin; et al.

Shared decision making in Swedish community mental health services: An evaluation of three self-reporting instruments
Journal of Mental Health

2016

-

Starke, Mikaela
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Kuosmanen, Jari

Eternal Children?: Professionals’ Constructions of Women with an Intellectual Disability Who are Victims of Sexual Crime
Sexuality and disability

2016

-

Fjellfeldt, Maria
Markström, Urban
Sandlund, Mikael; et al.

Implementation of Choice from Participants' Perspectives: A Study of Community Mental Healthcare Reform in Sweden
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation

2016

-

Coe, Anna-Britt
Wiklund, Maria
Uttjek, Margaretha; et al.

Youth politics as multiple processes: how teenagers construct political action in Sweden
Journal of Youth Studies

2016

-


Sidansvarig: Ellinor Gustafsson
2015-01-07

Utskriftsversion

Intervju Katarina Andersson

Socialt arbetes Katarina Andersson har tilldelats medel för sin forskning inom äldreomsorg från Forte. Läs mer om vad projektet handlar om, hur pengarna kommer användas och varför Katarina tycker det är viktigt att forska inom äldreomsorgen.

Läs hela intervjun