Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Maria Fjellfeldt ny doktor i socialt arbete

Maria Fjellfeldt ny doktor i socialt arbete

Maria Fjellfeldts avhandling "Choice as governance in community mental health services" har godkänts av betygsnämnden.

Nationell forskningskonferens i socialt arbete  Umeå, 12-13 juni 2017

Nationell forskningskonferens i socialt arbete Umeå, 12-13 juni 2017

Forskare och doktorander i socialt arbete välkomnas till nationell paperkonferens i Umeå den 12-13 juni 2017.

Ny bok: Brännpunkt Norrland

Ny bok: Brännpunkt Norrland

Redan i slutet av 1800-talet när skogen och malmen utgjorde de främsta tillgångarna i Sveriges omvandling reagerade intellektuella och författare mot att Norrland inte behandlades bättre än en koloni. I en ny bok med etnologen Bo Nilsson och litteraturvetaren Anders Öhman, båda Umeå univerrsitet, som redaktörer, ställs frågan: vilken är synen på Norrland idag?

Ny kurs om våld i nära relation

Ny kurs om våld i nära relation

Till hösten börjar en kurs om våld i nära relation. Det är en fristående 7.5 hp- kurs på avancerad nivå som går på distans och kvartsfart. Kursen vänder sig både till studenter inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet och till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsende, skolan och myndigheter. Olika typer av ideell verksamhet såsom Kvinno- och Brottsofferjourer är också välkomna.


Maria Fjellfeldt ny doktor i socialt arbete

2017-06-09
Maria Fjellfeldts avhandling "Choice as governance in community mental health services" har godkänts av betygsnämnden.

Valfrihetssystem i välfärd kan skapa
ofrihet och ge mardrömmar

2017-06-01
Oro över att den utförare man har valt kanske inte klarar sig i konkurrensen överskuggar glädjen att själv kunna välja. Oförutsägbarheten kan ge både ångest och mardrömmar. Det visar Maria Fjellfeldt i en ny avhandling vid Umeå universitet där hon har studerat valfrihetssystem inom socialpsykiatrin.

Nationell forskningskonferens i socialt arbete Umeå, 12-13 juni 2017

2017-05-08
Forskare och doktorander i socialt arbete välkomnas till nationell paperkonferens i Umeå den 12-13 juni 2017.

Migrants and Metaphors

2017-04-12
Socialt arbetes högre seminarium bjuder in till föreläsning med Bridget Anderson, Compas, Oxford University Vi välkomnar varmt Bridget Anderson, Oxford University, Compas för att ge en aktuell föreläsning om migration och mobilitet. Bridget Anderson har skrivit bl.a. "Doing the dirty work." (2000...

Syre: ”De borde få en offentlig ursäkt”

2017-03-25
Mehdi Ghazinour, professor i socialt arbete vid polisutbildningen i Umeå, har undersökt hur ensamkommande flyktingbarn behandlas och slår fast att de var och en borde få en offentlig ursäkt. – Annars finns en risk att det här systemet producerar arga människor, som i sin frustration ansluter sig ti...


Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Stina
Sjölund, Maria

Well-Being and Aestetics: A Social Perspective on the Aged Body in Modern Dance

2017

-

Salander, Pär

Does advocating screening for distress in cancer rest more on ideology than on science?
Patient Education and Counseling, 100(5): 858-860

2017

-

Isaksson, Joakim

Sociala perspektiv på skolans arbete med åtgärdsprogram och särskilt stöd

2017

-

Stenhammar, Christina
Isaksson, Joakim
Granström, Brith; et al.

Changes in intimate relationships following treatment for head and neck cancer – a qualitative study
Journal of psychosocial oncology

2017

-

Markström, Urban
Fjellfeldt, Maria
Eklund, Mona

Implementing Freedom of Choice System in Community Mental Health Services
Journal of Mental Health Policy and Economics, 20: S22-S23

2017

-