Till umu.se

Välkommen!

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, mastersprogrammet samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

Socialt arbete utlyser lektorat februari 2018

Institutionen för socialt arbete utlyser en eller flera anställningar som universitetslektor i socialt arbete, samt en anställning som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård.


Ny kompletteringsutbildning för personer med utländsk högskoleexamen

I höst startar vid institutionen för socialt arbete en kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete.


Årets segrare i Socionom-SM vann på att byta fokus

Årets segrare i Socionom-SM vann på att byta fokus

För andra året i rad vann ett Umeå-lag Socionom-SM i Stockholm. Årets case handlade om våld i nära relationer. Man arbetade med frågan om hur vi ser till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver. Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras? Årets vinnare Linnea Nilsson och Fredrik Perdal valde att helt byta fokus när de presenterade sin lösning.


Otrygg social situation ofta orsak till självskador  

2018-04-16
Att göra sig illa är inte det största problemet för ungdomar som skadar sig själva. Skadorna är snarare en konsekvens av andra problem och i de allra flesta fall handlar det om att ungdomarna befinner sig i instabila och otrygga sociala miljöer. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

Personer med långvariga alkoholproblem lever i stor utsatthet

2018-03-20
Tillvaron för medelålders och äldre personer med alkoholproblem som har pågått under många år präglas ofta av fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet och rädslor för att dö en alkoholrelaterad död. Det visar en avhandling om medelålders och äldre kvinnor och män med långvariga alkoholproblem och deras l...

Doktorand Magdalena Bergström intervjuad i Sveriges Radio P4

2018-03-09
Doktorand Magdalena Bergström intervjuad i Sveriges Radio P4 om sin avhandling: Att åldras med långvariga alkoholproblem: Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv.

Socialt arbete utlyser lektorat februari 2018

2018-02-23
Institutionen för socialt arbete utlyser en eller flera anställningar som universitetslektor i socialt arbete, samt en anställning som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård.

Ny kompletteringsutbildning för personer med utländsk högskoleexamen

2018-02-21
I höst startar vid institutionen för socialt arbete en kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete.


Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Isaksson, Joakim
Lilliehorn, Sara
Salander, Pär

Cancer patients' motives for psychosocial consultation – Oncology social workers' perceptions of 226 patient cases
Psycho-Oncology, 27(4): 1180-1184

2018

-

Olofsson, Jenny
Padyab, Mojgan
Malmberg, Gunnar

Health disparities in Europe’s ageing population: the role of social network
Global Health Action, 11

2018

-

Jacobsson, Maritha
Wahlin, Lottie
Fromholz, Eva

Victim offender mediation in Sweden: an activity falling apart?

2018

Hämta

Ekman, Inger

Självskadande handlingar: ungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen

2018

Hämta

Olofsson, Jenny
Padyab, Mojgan
Gunnar, Malmberg

Health disparities in Europe’s ageing population: the role of social network
Global Health Action, 11(1): 1-10

2018

-