Pressmeddelanden från Umeå universitet

Prisas för genusforskning i socialt arbete

[2018-06-27] Hildur Kalman, professor vid Institutionen för socialt arbete, tilldelas Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2018. Hon prisas för sitt teoretiska och empiriska nytänkande som bryter ny mark inom det genusvetenskapliga fältet.

– Styrkan i Hildur Kalmans forskning är att hon införlivar praktikerns förståelse med en kunskapsfilosofisk problematik, där skärningspunkten mellan genus, etik och emotioner är en röd tråd. Hennes forskning har med sin teoriutveckling lika hög grad av internationell relevans som den är empiriskt väl förankrad i ett svenskt och nordiskt sammanhang, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet och ordförande i priskommittén för Görel Bohlins pris.

Hildur Kalman disputerade 1999 på en avhandling i vetenskapsteori om det mänskliga vetandets struktur. Hon är en engagerad och nytänkande pedagog, som gett avgörande bidrag till utvecklingen av den tvärvetenskapliga och genusinriktade forsknings- och forskarutbildningsmiljön vid Umeå universitet.

Med fokus på klientrelaterad yrkespraxis har hon belyst för genusforskningen så centrala dimensioner som tillit, bemötande, värdighet och respekt. Exempel på Hildur Kalmans forskning är den levda kroppen i ett genusperspektiv, samt makt och inflytande i äldreomsorgen. Genom att problematisera och studera kroppsnära arbete, exempelvis kvinnors arbete inom hemtjänsten har hon synliggjort ett hittills outforskat område.

Hildur Kalman har ansvarat för utvecklingen av utbildningsprogram i socialt arbete, och var även under åren 2014-2017 nationell koordinator för forskarskolan i socialt arbete. Därtill har hon etablerat starka internationella forskningssamarbeten. Mot bakgrund av hennes insatser för genusforskningen, särskilt med avseende på kvinnors arbete samt makt och inflytande inom äldreomsorgen, tillsammans med ett starkt engagemang inom utbildning, tilldelas hon Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2018.

Läs mer om Hildur Kalmans forskning:

4, 1 miljoner för forskningsprojekt om intim hjälp och omsorg i hemmet
Belyser etiskt laddade frågor

För mer information kontakta gärna:
Hildur Kalman, professor vid Institutionen för socialt arbete
Telefon: 090-786 65 72
E-post: hildur.kalman@umu.se

I år, 2018, är det sista gången Görel Bohlins pris för framstående genusforskning delas ut. Den stiftelse som ansvarade för priset upplöstes 2013 och Umeå universitet har i samråd med Länsstyrelsen därför bedömt att det är rimligt att avveckla priset.

För mer information om Görel Bohlins pris kontakta gärna:
Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet och ordförande i priskommittén för Görel Bohlins pris
Telefon: 090-786 56 49
E-post: heidi.hansson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.socw.umu.se/nyhet//.cid292705


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar