Till umu.se

Aktuella kurser

Institutionen erbjuder forskarutbildningskurser i egen regi samt tillsammans med samhällsvetenskapliga fakulteten och nationell forskarskola för socialt arbete (RSSW)

Den nationella forskarskolan för socialt arbete (RSSW) erbjuder forskarutbildningskurser till forskarstuderande i socialt arbete vid svenska universitet. RSSW:s kursutbud redovisas kontinuerligt på forskarskolans hemsida. På hemsidan kan du också ta del av flera nyheter och information om forskarskolans verksamhet.


Sidansvarig: Lars Evertsson

Utskriftsversion