Forskning

Socialt arbete som forskningsdisciplin omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Man analyserar också de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Även insatser för att förbättra den sociala situationen för enskilda individer, men också socialpolitiska frågor som organisationen av välfärdssystemen studeras, liksom sociala förändringar på en mer allmän nivå. Forskare i socialt arbete är ofta inriktat på frågor om att hantera och lösa konkreta sociala problem, men också försöka förstå sammanhanget i dessa. Socialt arbete har utvecklats från en starkt tvärvetenskaplig tradition, har en grund i social teori och bygger på teorier och metoder från ett stort antal angränsande discipliner.

Forskningsmiljön vid Institutionen för socialt arbete i Umeå är framgångsrik och omfattar ett brett spektrum av ämnen och perspektiv. Forskningen vid institutionen är också knuten till praktiken genom att vi har en lång tradition av samarbete med Umeå kommuns socialtjänst.

Institutionen för socialt arbete är också värd för Umeå centrum för funktionshinderforskning

Institutionen är värd för fem forskningsprofiler:

Information om projekt, arbetsgrupper, seminarier och enskilda forskare hittar du i underrubrikerna.