Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

The Research School in Social Work

is a network between 14 Universities in Sweden. It aims to strengthen and improve postgraduate studies and research in social work by collaborate courses, seminars and international networking

Nyheter

Utlysning av postdoktorstjänster och doktorandtjänster

Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet har utlyst fem doktorandtjänster. Senaste ansökningsdag 31 mars 2017 (förlängd).
Doktorandtjänst med inriktning barn, unga och familj
Doktorandtjänst med allmän inriktning

Utlysning av postdokanställning i projekt om flyktingmottagande
Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola har utlyst en postdokanställning i ett projekt om flyktingmottande på lokal nivå i Europa. Projektet är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Storbritannien, Italien och på Cypern. Anställning är på heltid och kan pågå i upp till tre år. Sista ansökningsdag är 18 april, länk till annonsen: http://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6&lang=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=133

Konferenser samt Call for papers

Nationell forskningskonferens i socialt arbete  Umeå, 12-13 juni 2017

Forskare och doktorander i socialt arbete välkomnas till nationell paperkonferens i Umeå den 12-13 juni 2017.

Deadline för abstract och anmälan 31/3-2017.
Mer information: 
Nationell forskningskonferens i socialt arbete Umeå 12-13 juni 2017.pages.pdf
Anmälan: https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=102391

Socialvetenskaplig tidskrifts temanummer 2017:3–4 - dokumenteringspraktiker i välfärden

Mer information: SVT-call-for-papers-2017-3–4.pdf

Nätverksträffar

Välkommen till vår andra nationella nätverksträff för kommun/samverkansdoktorander i socialt arbete den 22 mars i Malmö.

Mer information och anmälan: Välkommen till nätverksträff för kommun- och samverkansdoktorander.pdf

Kurser och seminarier

På sajten återfinns information om nationella forskarskolans seminarier och kurser. Vi listar även kurser från andra kursanordnare på forskarnivå som vi får kännedom om och som vi tror är relevanta för doktorander i socialt arbete. Vi är tacksamma för tips! Kurserna är sorterade under forskarskolans egna kurser, kurser som ges av den Nordisk-Baltiska forskarskolan samt övriga kurser på forskarnivå.

Kommande kurser

NBSW 9th Summer School: User Involvement and Ethics in Social Work Research
August 14th to 18th in Vilnius, Lithuania. Deadline for applications is April 14.

Inbjudan och kursbeskrivning Anmälan

Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp
Kursledning: Lars Plantin, Malmö och Jari Kousmanen, Göteborg.
OBS! Anmälan öppnar måndag 20/3, anmälan stänger måndag 15/5
Anmälan till kursen görs via epost till helena.bogazzi@mah.se (040-665 74 24 för eventuella frågor)

Kursplan Kursbeskrivning

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp
Kursen ges läsåret 2017/2018. Information om kursstart kommer framöver.

Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp
Beräknas starta vårterminen 2018.

Pågående kurser

Sociologiska teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd, social orättvisa och marginalisering, 7,5 hp
Kursansvariga: Philip Lalander, Malmö högskola och Ingrid Sahlin, Lunds universitet.

Kursplan Litteraturlista Studiehandledning