Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

The Research School in Social Work

is a network between 13 Universities in Sweden. It aims to strengthen and improve postgraduate studies and research in social work by collaborate courses, seminars and international networking

Nyheter

Utlysning av postdoktorstjänster och doktorandtjänster

Konferenser samt Call for papers

PhD workshop inom Nordic FORSA/NOUSA conference 2016
A PhD workshop organised together with the Swedish research school of Social Work and the FORSA/NOUSA conference will take place in November in Copenhagen. 
The topic of the workshop is ‘Emerging themes in social work research’ and will take place on the 7th of November 2016 in Copenhagen!

For more information please click on the attached flyer or visit the conference webpage: http://www.nordicsocialwork2016.dk/ph-d-workshop

Flyer PhD workshop pdf (UPDATED)

Extended Deadline for abstract submission: August 17th 2016 to carolin.schutze@soch.lu.se

Changing Labour Markets: Challenges for Welfare and Labour Market Policy

Konferensen arrangeras inom institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet campus Växjö, 7-9 december 2016. Mer information om konferensen och dess upplägg finns på konferensens hemsida: http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/rapse-2016

Anmälan senast 1 september 2016.

Kurser och seminarier

På sajten återfinns information om nationella forskarskolans seminarier och kurser. Vi listar även kurser från andra kursanordnare på forskarnivå som vi får kännedom om och som vi tror är relevanta för doktorander i socialt arbete. Vi är tacksamma för tips! Kurserna är sorterade under forskarskolans egna kurser, kurser som ges av den Nordisk-Baltiska forskarskolan samt övriga kurser på forskarnivå.

Kommande kurser

NBSW Summer school - Practice research in social work 8-12 of August 2016 , University of Tartu, Estonia. Deadline for applications: 2016-04-15
PhD-16-preliminary program.pdf2016 NBSW Summer shool Tartu Course Description.pdfApplication_2016.docx

Internationell migration och socialt arbete 7,5 hp
Kursen startar andra halvan av hösten 2016. Schema kommer i slutet av maj.  För eventuella frågor, kontakta kursledningen: Norma Montesino norma.montesino@soch.lu.se, respektive Erica Righard erica.righard@mah.se

Anmälan till helena.bogazzi@mah.se senast den 15 september 2016 

Kursinbjudan med schemaKursplan

Sociologiska teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd, social orättvisa och marginalisering, 7,5 hp
Kursen planeras att ges mars till maj 2017.
Kursansvariga: Philip Lalander, Malmö högskola och Ingrid Sahlin, Lunds universitet.

Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp
Kursen kommer att ges HT-17. Kursledning: Lars Plantin, Malmö och Kristian Daneback, Göteborg.

Kurser som planeras för läsåret 2017/2018
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp
Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp

Pågående kurser

Människobehandlande organisationer 7,5 hp
Kursen går från slutet av april till mitten av september. Kursinbjudan jan2016.docx    Anmälan är stängd för kursen

Kursplan: MBO_kursplan.pdf
Litteraturlista: LOGO MBO_Litteraturlista_2016.pdf
Kursledning: Staffan Johansson & Staffan Höjer, Göteborg, Kerstin Svensson, Lund.


Sidansvarig: William Vestman Malmi
2014-12-22

Utskriftsversion

Länkar "lokala" kurser

Teori och perspektiv i socialt arbete

Göteborgs universitet

Kursansvariga:
Anna Dunér och Torbjörn Forkby

Kursstart:
21 september 2016

Max antal deltagare:
12 doktorander (GU har förtur)

Anmäl dig senast den 15 augusti 2016 till ingegerd.franzon@socwork.gu.se

Kursplan

Litteratur

Schema

Grounded Theory i teori och praktik

Karlstads universitet

Kursansvarig:
Ulla-Britt Eriksson

Kursstart: 31 oktober 2016

Gästföreläsare:
Bengt Starrin

Anmälan öppnar 15 augusti 2016 anmäl via e-post till maria.olsson@kau.se

Inbjudan
 

Länkar övriga