Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

The Research School in Social Work

is a network between 13 Universities in Sweden. It aims to strengthen and improve postgraduate studies and research in social work by collaborate courses, seminars and international networking

Nyheter

Samverkansdoktorander i socialt arbetet sökes till nationellt nätverk

Vi är några doktorander som läser en del av arbetstiden på forskarutbildning och arbetar övrig tid inom kommunen. Vi träffades på en kurs och insåg ganska snabbt att vi har mycket gemensamt och att vi många gånger brottas med samma frågor. Att ha en fot i forskningen och en på fältet är väldigt givande men kan ibland också vara komplicerat. Vi avser därför att starta upp ett nationellt nätverk för andra doktorander som under forskarutbildningen har en tydlig koppling till fältet.  Allt går inte lösa i kaffepausen mellan föreläsningarna så vi bestämde oss för att avsätta en dag för att träffas och närmare diskutera formerna för ett nätverk.  Redan innan vi startat har intresse visats från många olika håll vilket känns spännande. Nu är vi intresserade av att komma i kontakt med dig som är kommun- eller samverkansdoktorand. Detta för att få en bild över hur många kommundoktorander det finns i socialt arbete samt för att kunna bjuda in dig till första nätverksträffen.  Hör av dig till Christina.soderberg@norrkoping.se och boka redan nu in den 6 december i Norrköping.Vi ser fram emot att starta upp nätverket tillsammans med dig!

Utlysning av postdoktorstjänster och doktorandtjänster

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en doktorandtjänst inom ramen för Umeå Universitets forskningsområde ”Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd” (UKV) som i dagsläget innefattar ett 15-tal seniora och juniora forskare. 

Doktorandprojektet skall genomföras i anslutning till forskningsprojektet ”Growing up with poor health and managing at school – Childhood health and school achievement in the intersection between families, schools and municipalities”.

Mer information och ansökan: https://umu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:116714/where:4/

Umeå University in Sweden calls for two postdoc researchers to a cross-disciplinary disability project funded by the European Research Council. Each of the two positions concern a two-year employment (100%) focusing on disability in present-day society.Application deadline is November 4, 2016.

Mer information och ansökan: https://umu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:115098/where:4

Konferenser samt Call for papers

European Conference for Social Work Research 2017

Aalborg University, Denmark 19th – 21st of April 2017.
Abstract submission deadline has been extended until Monday 10th October at 12.00 pmhttp://www.ecswr2017.dk

Nordic Network on Disability Research

Örebro, 3-5 maj 2017.
Abstract deadline: 1 november 2016
https://www.oru.se/english/schools/law-psychology-and-social-work/conferences/nndr-14th-research-conference/

Kurser och seminarier

På sajten återfinns information om nationella forskarskolans seminarier och kurser. Vi listar även kurser från andra kursanordnare på forskarnivå som vi får kännedom om och som vi tror är relevanta för doktorander i socialt arbete. Vi är tacksamma för tips! Kurserna är sorterade under forskarskolans egna kurser, kurser som ges av den Nordisk-Baltiska forskarskolan samt övriga kurser på forskarnivå.

Kommande kurser

Internationell migration och socialt arbete 7,5hp

Kursen startar 31/10.

För eventuella frågor, kontakta kursledningen: Norma Montesino norma.montesino@soch.lu.se, respektive Erica Righard erica.righard@mah.se

Anmälan till helena.bogazzi@mah.se senast den 15 september 2016 

Kursinbjudan med schemaKursplan

Att teoretisera i samhällsvetenskaperna - den planerade repriseringen av denna kurs under vt-17 utgår.

Sociologiska teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd, social orättvisa och marginalisering, 7,5 hp
Kurstillfällen och genomförande: Seminarier, föreläsningar och paperdiskussioner (inklusive examination) koncentreras till tre tillfällen om två heldagar (tisdag kl 10.15 – onsdag kl 16) vardera:
7–8 mars, 4–5 april, 16–17 maj
Litteraturlista och övrig information kommer i början på november.
Kursansvariga: Philip Lalander, Malmö högskola och Ingrid Sahlin, Lunds universitet.

Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp
Kursen kommer att ges HT-17. Kursledning: Lars Plantin, Malmö och Kristian Daneback, Göteborg.

Kurser som planeras för läsåret 2017/2018
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp
Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp

Pågående kurser

Inga pågående kurser.


Sidansvarig: William Vestman Malmi
2014-12-22

Utskriftsversion

Länkar "lokala" kurser

Etnografisk forskning och svåra fältarbeten i socialt arbete 7.5hp

Linköpings universitet

Kursansvar:

Sabine Gruber, LiU

Kristina Gustafsson, LnU

Kursstart:    

16 december 2016

Inbjudan

Kursplan

Grounded Theory i teori och praktik

Karlstads universitet

Kursansvarig:
Ulla-Britt Eriksson

Kursstart: 31 oktober 2016

Gästföreläsare:
Bengt Starrin

Anmälan öppnar 15 augusti 2016 anmäl via e-post till maria.olsson@kau.se

Inbjudan
 

Länkar övriga

PhD-kurs vid Roskilde universitet

Welfare Professionals and Professions under Transformation: New Paradigms and New Challenges

Deadline för anmälan: 2016-11-01

Mer information och PDF: Welfare-professionals-and-professions-under-transformation-new-paradigms-and-new-challenges_august2016.pdf