Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

The Research School in Social Work

is a network between 14 Universities in Sweden. It aims to strengthen and improve postgraduate studies and research in social work by collaborate courses, seminars and international networking

Nyheter

Utlysning av postdoktorstjänster och doktorandtjänster

Inga utlysningar för tillfället.

Konferenser samt Call for papers

Inga för tillfället.

Nätverksträffar

Inga för tillfället.

Kurser och seminarier

På sajten återfinns information om nationella forskarskolans seminarier och kurser. Vi listar även kurser från andra kursanordnare på forskarnivå som vi får kännedom om och som vi tror är relevanta för doktorander i socialt arbete. Vi är tacksamma för tips! Kurserna är sorterade under forskarskolans egna kurser, kurser som ges av den Nordisk-Baltiska forskarskolan samt övriga kurser på forskarnivå.

Kommande kurser

Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp
Kursen inställd på grund av för få anmälda deltagare.

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp
Planeras börja vecka 49 och avslutas vecka 4, 2018. Mer information kommer framöver.

Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp
Beräknas starta vårterminen 2018.

Forskarkurser hos andra kursgivare

Qualitative Methods In Social Work Research 3 or 5 ECTS
Deadline for application: June 1st 2017: Application for participation to Vibeke Bak Nielsen vibekebak@socsci.aau.dk

More information: http://www.soc.aau.dk/phd/kurser/vis-kursus/qualitative-methods-in-social-work-research.cid313462