Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

Kontaktinformation

Professor Hildur Kalman
Föreståndare
Umeå Universitet
090-786 65 72
hildur.kalman@umu.se

Forskningsadministratör William Vestman Malmi
Ansvarig administratör
Umeå Universitet
090-786 61 92
william.vestman.malmi@umu.se
 

Doktorandrepresentanter i styrgruppen

Maria Fjellfeldt
Umeå universitet
maria.fjellfeldt@umu.se

Elisabet Sernbo
Göteborgs universitet
elisabet.sernbo@socwork.gu.se

Carolin Schütze
Socialhögskolan, Lunds universitet
carolin.schutze@soch.lu.se

Styrgruppen för nationella forskarskolan
Universitet/högskola Ämnesansvarig el. motsv. Forskningsadministratör el. motsv.
Ersta Sköndal Bräcke högskola Maria Eriksson
maria.eriksson@esh.se
076-636 50 31
Lena Blomquist
lena.blomquist@esh.se
08-555 051 30
Högskolan i Gävle Yvonne Sjöblom (styrgruppen)
yvonne.sjoblom@hig.se
026-64 82 54
Josefin Westerberg Jacobson (avdelningschef)
jonwen@hig.se
026-64 82 33
Göteborgs universitet Kristian Daneback
kristian.daneback@socwork.gu.se
031-786 18 91
Ingegerd Franzon
ingegerd.franzon@socwork.gu.se
031-786 19 00
Jönköping University Arne Gerdner (styrgruppen)
arne.gerdner@ju.se
036-10 12 05

Pia H Bülow (ämnesansvarig)
pia.bulow@ju.se
036-10 12 27
Kajsa Linnarsson
kajsa.linnarsson@ju.se
036-10 13 37
Karlstads universitet Alireza Moula
alireza.moula@kau.se
054-700 22 55
Anna Holm
anna.holm@kau.se
054-700 17 52
Linköpings universitet Dimitris Michailakis
dimitris.michailakis@liu.se
011-36 35 66
Magnus Dahlstedt
magnus.dahlstedt@liu.se
011-36 32 37
Linnéuniversitetet Växjö Verner Denvall
verner.denvall@lnu.se
0470-70 83 45

Annica Olsson
annica.olsson@lnu.se
0470-70 83 43

Lunds universitet Håkan Jönson
hakan.jonson@soch.lu.se
046-222 12 93
Carina Olsson
carina.olsson@soch.lu.se
046- 222 97 88
Malmö Högskola Lars Plantin
lars.plantin@mah.se
040-665 74 08
Helena Bogazzi
helena.bogazzi@mah.se
040-665 74 24
Mälardalens högskola Christian Kullberg
christian.kullberg@mdh.se
016-153636
Frida Wallander (Forskningsadministratör)
frida.wallander@mdh.se

Margareta Asp (Samordnare för forskarutbildningen)
margareta.asp@mdh.se
016-15 37 53
Mittuniversitetet Östersund Masoud Kamali
masoud.kamali@miun.se
063-16 59 35
Anna-Lena Suorra
anna-lena.suorra@miun.se
010-142 83 99
Stockholms universitet Anders Bergmark
anders.bergmark@socarb.su.se
08-16 25 50
Rickard Högberg
rickard.hogberg@socarb.su.se
08-16 37 96
Umeå Universitet Björn Blom
bjorn.blom@umu.se
090-786 93 46
William Vestman Malmi
william.vestman.malmi@umu.se
090-786 61 92
Örebro universitet Anders Bruhn
anders.bruhn@oru.se
019-303428
Kristina Lexell
kristina.lexell@oru.se
019-30 10 92