Till umu.se

Kurser och seminarier

På sajten återfinns information om nationella forskarskolans seminarier och kurser. Vi listar även kurser från andra kursanordnare på forskarnivå som vi får kännedom om och som vi tror är relevanta för doktorander i socialt arbete. Vi är tacksamma för tips! Kurserna är sorterade under forskarskolans egna kurser, kurser som ges av den Nordisk-Baltiska forskarskolan samt övriga kurser på forskarnivå.

Kommande kurser

Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp
Kursen inställd på grund av för få anmälda deltagare.

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp
Kursen startar vecka 49, 2017 och avslutas vecka 4, 2018.

Kursinbjudan: Kursinbjudan Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.pdf

Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp
Beräknas starta vårterminen 2018.

Kurser från andra kursgivare

Klassisk Grounded Theory - Teori och praktik 7,5 hp
Försvarshögskolan och Högskolen i Innlandet, erbjuder vårterminen 2018 en forskar- utbildningskurs i Grundad teori.

Mer information och anmälan: Klassisk Grounded Theory Teori och praktik.pdf