Till umu.se

Nationella forskarskolan i socialt arbete

Medlemmar i forskarskolan

Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap

Högskolan i Gävle

Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete

Jönköping University

Karlstads universitet

Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Linnéuniversitetet, institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Lunds universitet, Socialhögskolan

Malmö Högskola, Hälsa och samhälle

Mittuniversitetet, institutionen för socialt arbete

Mälardalens Högskola, avdelningen för socialt arbete

Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Umeå universitet, institutionen för socialt arbete

Örebro universitet, Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete