Till umu.se

Rapportering av helårsdoktorander

Här finns blanketten för rapportering av helårsdoktorander:

Underlag för debitering av årsavgift till Forskarskolan i socialt arbete för HT16 och VT17.docx

Ifylld blankett skickas till: william.vestman.malmi@umu.se