Forskningsprofiler

 Institutionen för socialt arbete har ett flertal forskningsprofiler:

  • Barn, unga och familjer i välfärdssamhälle
  • Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
  • Internationalisering, migration och diversitet
  • Organisation, profession och kunskap
  • Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
  • Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor