Till umu.se

Barn, unga och familjer i välfärdssamhället

Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik. Inom profilen studeras:

  • Socialt arbete med barn, unga och familjer
  • Sociala problem, social välfärd och hälsa bland barn och unga
  • Familjens roll i förhållande till sociala insatser, socialpolitik och arbetsliv

Forskningen innefattar bl.a. studier av:

  • Barns och ungdomars egna erfarenheter av utsatthet och samhällsinsatser, liksom deras delaktighet och agerande i förhållande till detta.
  • Relationerna mellan sociala villkor, utbildning och hälsa.
  • Nationella och internationella jämförelser av levnadsförhållanden, familjepolitik och social barnavård.
  • Studier av den politiska och administrativa styrningen av välfärdsinsatser, inklusive den roll som välfärdssamhällets professioner har.

I forskningen strävas efter samspel med den sociala praktiken i syfte att generera långsiktig kunskapsutveckling och kunskapsanvändning. Detta sker t.ex. genom de projekt som byggts upp samarbete med kommuner i norra Sverige. Profilens medarbetare är aktiva när det gäller att omsätta forskningsresultat inom ramen för socionomutbildning och andra utbildningar och kurser.

Nyckelord

Barn, Unga, Familj, Socialt arbete, Välfärd, Hälsa

Forskningsprojekt och profilmedarbetare

Här finns namn på de personer som medverkar i profilen. Klicka på namnen för att se kontaktuppgifter och läsa mer om olika forskningsprojekt.

Namn Expertområde
Lennart Nygren (profilledare) Välfärd och socialt arbete med barn, unga och familjer
Linda Arnell
Tommy Andersson
Hanna Bertilsdotter-Rosqvist
Stig-Arne Berglund
Hanna Dahlberg
Lars Evertsson
Mehdi Ghazinour
Anne Grönlund
Ahmet Gümüscü
Kerstin Hamreby
Björn Högberg
Joakim Isaksson
Maritha Jakobsson
Evelyn Khoo
Anders Lindström
Karina Nygren
Magdalena Sjöberg
Fredrik Snellman
Mattias Strand
Margaretha Uttjek


Kontaktinformation

Lennart Nygren

Tel:  +46 90 7865101

Kontaktformulär