Till umu.se

Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter

En viktig del av det sociala arbetet som ibland glöms bort sker inom hälso- och sjukvård. Gränserna mellan socialt arbete och sjukvård blir allt otydligare på många områden. Å ena sidan kan socialt arbete och omsorg påverkas av en medikalisering men å andra sidan utvecklas också medicinen mot att i större utsträckning intressera sig för sociala och psykologiska dimensioner hos patienten. En aktuell trend i välfärdsstaten går mot alltmer samverkan mellan professioner och organisationer.

Ett tydligt exempel på hur sjukvård och socialt arbete möts är inom området psykisk hälsa. Psykiatrins avinstitutionalisering har fört med sig nya öppnare arbetsformer och ansvar som fördelats mellan olika huvudmän, vilket gör området angeläget för socialt arbete. Inom profilen studerar forskare bland annat organiserandet av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kommuner, införandet av nya samhällsbaserade arbetssätt, tvångsvård, tvärkulturella jämförelser mellan länder och regioner, samt identitet och erfarenheter bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ett annat tema inom profilen är kopplat till den somatiska sjukvården. Kuratorn är som samhällsvetare den centrala aktören för det psykosociala omhändertagandet av patienten. Den relativt outforskade praktiken kring "counselling" förutsätter fördjupade kunskaper kring utsatthetens villkor vid oönskade somatiska tillstånd. Med den utgångspunkten studerar forskare inom profilen bland annat genusaspekter, psykosociala aspekter på cancersjukdom och cancervård, reproduktiv hälsa och psykiatri.

Forskare i gruppen har också en tydlig koppling till Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten (socialpsykiatri.se), Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), Umeå Nätverk för Social-Psykiatrisk forskning (UNSP), Det svenska nätverket för neuropsykiatrisk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap (neuronätverket) samt Nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvård.

Personer inom profilen

Stefan Sjöström (leader of the profile), Associate Professor
Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Associate Professor
Magnus Bergmark, Ph D student
Maritha Jacobsson, Associate Professor
Mona Dufåker, Ph D
Inger Ekman, Ph D student
Mehdi Ghazinour, Professor
Anneli Kero, Ph D
Sara Lilliehorn, Ph D
Urban Markström, Associate Professor
Faten Nouf, Ph D student
Pär Salander, Professor
Liv Zetterberg, Ph D student
Maria Andersson, PH D student
Joakim Isaksson, Ph D
David Rosenberg, Ph D
Margaretha Uttjek, Ph D