Till umu.se

Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rosenberg, David
Argentzell, Elisabeth

Service Users Experience of Peer Support in SwedishMental Health Care:: A ‘‘Tipping Point’’ in the Care-GivingCulture?
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health

2018

-

Nilsson Blom, Marcus

Opioidberoende: en studie om beroendevården och det sociala sammanhangets betydelse

2018

Hämta

Ineland, Jens
Molin, Martin
Sauer, Lennart

Handling plurality and dealing with difficult work experiences: a comparative study of human service professionals' work with individuals with intellectual disabilities
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 15(1): 36-42

2018

-

Olofsson, Jenny
Padyab, Mojgan
Malmberg, Gunnar

Health disparities in Europe’s ageing population: the role of social network
Global Health Action, 11(1)

2018

Hämta

Fromholz, Eva
Jacobsson, Maritha

Humanjuridik
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(1): 104-123

2018

-

Zetterberg, Liv

Tvångsvård i frihet: tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård

2018

Hämta

Grönlund, Anne
Öun, Ida

The gender-job satisfaction paradox and the dual-earner society: are women (still) making work-family trade-offs?
Work, 59(4): 535-545

2018

-

Grönlund, Anne
Öun, Ida

In search of family-friendly careers?: Professional strategies, work conditions and gender differences in work-family conflict
Community, Work and Family, 21(1): 87-105

2018

Hämta

Andersson, Katarina
Hanberger, Anders
Nygren, Lennart

Governance, Accountability, and Organizational Development:: Eldercare Unit Managers' and Local Politicians' Experiences of and Responses to State Supervision of Swedish Eldercare
Journal of Aging & Social Policy

2018

Hämta

Isaksson, Joakim
Lilliehorn, Sara
Salander, Pär

Cancer patients' motives for psychosocial consultation: Oncology social workers' perceptions of 226 patient cases
Psycho-Oncology, 27(4): 1180-1184

2018

-

Winberg, Kerstin
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Rosenberg, David

Inclusive spaces in post-secondary education: exploring the experience of educational supports for people with a neuropsychiatric disability
International Journal of Inclusive Education

2018

-

Lindberg, Jens
Carlsson, Eric

Digitala vårdlandskap: kritiska reflektioner om e-hälsa i glesbygden
Socialmedicinsk Tidskrift, 95(1): 62-69

2018

-

Jacobsson, Maritha
Wahlin, Lottie
Fromholz, Eva

Victim offender mediation in Sweden: an activity falling apart?

2018

Hämta

Ekman, Inger

Självskadande handlingar: ungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen

2018

Hämta

Fjellfeldt, Maria
Markström, Urban

Länsgemensamma insatser för psykisk hälsa – en balansakt: Sammanställning och analys av handlingsstrategier i 21 handlingsplaner formulerade inom ramen för statens satsning Överenskommelse 2017

2018

Hämta

Andersson, Katarina

Lokala värdighetsgarantier: Att skapa(o)lika villkor i äldreomsorgen?

2018

-

Tarekegne, Fitsum Eyayu
Padyab, Mojgan
Schröders, Julia; et al.

Sociodemographic and behavioral characteristics associated with self-reported diagnosed diabetes mellitus in adults aged 50+ years in Ghana and South Africa: results from the WHO-SAGE wave 1
BMJ Open Diabetes Research & Care, 6(1)

2018

Hämta

Namatovu, Fredinah
Strandh, Mattias
Ivarsson, Anneli; et al.

Effect of childhood coeliac disease on ninth grade school performance: evidence from a population-based study
Archives of Disease in Childhood, 103(2): 143-148

2018

Hämta

Schön, Ulla-Karin
Grim, Katarina
Wallin, Lars; et al.

Psychiatric service staff perceptions of implementing a shared decision-making tool: a process evaluation study
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(1)

2018

Hämta

Bergström, Magdalena

Att åldras med långvariga alkoholproblem: hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv

2018

Hämta

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Brownlow, Charlotte

Becoming a popular girl: Exploring constructions of friendships in teen magazines

2018

-

O'Dell, Lindsay
Brownlow, Charlotte
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna

Introducing normative and different childhoods, developmental trajectory and transgression

2018

-

O'Dell, Lindsay
Brownlow, Charlotte
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna

Conclusion: Theorising transgressive developmental trajectories and understanding children seen as ‘different’

2018

-

O'Dell, Lindsay
Brownlow, Charlotte
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna

Different Childhoods: Non/Normative Development and Transgressive Trajectories

2018

-

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna

Knowing what to do: exploring meanings of development and peer support aimed at people with autism
International Journal of Inclusive Education

2018

-

Hort, Emanuel
Kalman, Hildur

The Compassionate Bureaucrat: Processing Cases, Facilitating Change, Being Human
Nordic Social Work Research

2018

-

Sjöström, Stefan

Labelling theory

2018

-

Jacobsson, Ann
Backteman-Erlandson, Susanne
Padyab, Mojgan; et al.

Burnout and association with psychosocial work environment among Swedish firefighters
Global Journal of Health Science, 9(5): 214-225

2017

Hämta

Perlinski, Marek
Morén, Stefan
Björn, Blom

Pojmowanie skandynawskiej organizacji pracy społecznej w sektorze publicznym
Praca Socjalna, 4(32): 11-34

2017

-

Nilsson, Karina
Hammarström, Anne
Strandh, Mattias

The relationship between work and family preferences and behaviors: a longitudinal study of gender differences in Sweden
Acta Sociologica, 60(2): 120-133

2017

-