Till umu.se

Research reports in social work

I institutionens rapportserie publiceras rapporter författade av forskare och doktorander som är verksamma vid institutionen. Serien innehåller främst vetenskapliga rapporter men kan även innefatta andra texter, t.ex. festskrifter, som är av dokumentärt intresse och som rör institutionens verksamhet. En förutsättning för publicering i serien är att manusen genomgått seminarie- och redaktionell granskning.

Redaktionen utgörs av ledamöterna i institutionens forskningsutskott, med utskottets ordförande som huvudredaktör.

ISSN 0282-1958

Nr År Titel Författare DiVA/PDF

58

2014

Från sysselsättning till arbete: Kunskapssammanställning om stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning

 • Veronica Lövgren
 • Urban Markström
 • Lennart Sauer
PDF

57

2014

I valet och kvalet: Implementering av valfrihetssystem inom svensk socialpsykiatri genom exemplet meningsfull sysselsättning

 • Maria Andersson
 • Urban Markström
 • Mona Eklund
PDF

56

2014

Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar

 • Gun-Eva Andersson-Långdahl
 • Björn Blom
 • Agneta Ericson
 • Lena Gyllenberg
 • Roger Marklund
 • Stefan Morén
 • Marek Perlinski
 • Ulla Spång
 • Elin Westermark
PDF

55

2014

Riktat föräldrastöd till utlandsfödda?: Ledare för föräldrastödsprogram och utlandsfödda ger sin syn på målsättningar, behov och information

 • Anders Lindström
PDF

54

2013

Att skolas till förälder: Intervjuer med 17 föräldrastödsledare och fem observationer från föräldraprogrammen; Family-Lab, Familjeverkstan, Aktivt föräldraskap och Cope-programmet.

 • Anders Lindström
PDF

53

2006

Kunskapens kraft. Om socialt arbete, utvärdering och verksamhetsutveckling på kritisk realistisk grund.

 • Björn Blom
 • Stefan Morén

DiVA

52

2005

Kunskapskulturer i projektform – en utvärdering av fullskaleförsöket Kompetenscentrum i Norr

 • Kajsa Jonsson


51
2004
Kris eller utveckling? Studier av den sociala välfärden i Umeå kommun under 1990-talet
 • Lennart Nygren (red)

50
2004
Teorigenerering och kvalitativ analys i NUD*IST
 • Katarina Andersson
 • Björn Blom
 • Stefan Morén
 • Lennart Sauer

49
2003
Viljan att bli någon. En antologi om upplevelser av avvikelseprocesser hos personer med utvecklingsstörning, hos kriminella ungdomar samt personer som begår ekobrott
 • Tage Alalehto
 • Stig-Arne Berglund
 • Lennart Sauer

48
2003
Insatser och resultat. Om utvärdering i socialt arbete
 • Stefan Morén
 • Björn Blom

47
2003
Socialt kapital som livförsäkring? Tre bidrag om mätproblem omsorgspolicy och äldreforskning
 • Katarina Andersson
 • Petra Norén
 • Fredrica Nyqvist
 • Stina Johansson

46
2002
Fifflarens personlighet. En studie om personlighetsdragets betydelse vid ekonomisk brottslighet
 • Tage Alalehto

45
2000
Utvärdering av ett stödboende för kvinnor
 • Mona Dufåker

44
2000
Forskning på gott och ont. En antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik
 • Lennart Nygren
 • Inger Olofsson
 • Per-Olof Ågren (red)

43
1999
Vetandets villkor
 • Margareta Bäck-Wiklund
 • Lennart Nygren (red)

42
1998
Utvärderingens Teori & Praktik i socialt arbete
 • Stefan Morén

41
1997
Om analyser av invandring och socialt arbete
 • Willy Frick

40
1997
Frivilliga omhändertaganden av barn
 • Siw-Inger Bucht

39
1995
Asplunds socialpsykologi och Socialt arbete
 • Ulf Hyvönen (red)

38
1994
Moderna klassiker och Socialt arbete
 • Lars Dahlgren
 • Arne Kristiansen (red)

37
1994
Rehabilitering för män? En undersökning om arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män
 • Ingegärd Bäckström

36
1993
Libby, a survivor – an in-depth interview with a woman prisoner
 • Elisabeth K Moen

35
1992
Könsperspektiv på forskning i socialt arbete. Konferens 18-19 april 1991 på Nordplan, Stockholm
 • Guðrún Kristinsdóttir
 • Kristina Larsson Sjöberg (red)

34
1992
På det sociala arbetets kunskapsfält. Makt och möten. Tystnad och blindhet. Ridning och cykling
 • Stefan Morén
 • Lennart Nygren (red)

33
1990
Tre röster om socialt arbete
 • Jan Sandberg
 • Stefan Morén
 • Lennart Nygren

32
1987
Teoretiska reflexioner och empirisk diskussion
 • Bengt Börjeson

31
1987
Den gröna socialpolitiken. Ett programs växande
 • Gun Bergström
 • Inger Paulsson

30
1987
Undersøgelse af børns placeringer i Reykjavik
 • Guðrún Kristinsdóttir

29
1987
"Att vara eller inte vara” - En studie över kuratorernas yrkesmässiga status inom den somatiska sjukvården
 • Doris Barrestål
 • Charlotta Clarke
 • Solveig Hedlund
 • Christina Kvarnström
 • Eva Näslund

28
1986
Samverkanprocessen psykiatri-primärvård- socialtjänst sedd i ett regionalt perspektiv. Delrapport 1
 • Torsten Åström
 • Mona Dufåker

27
1985
Självbestämmande eller tvång
 • Bengt Börjeson

26
1985
Strukturanalys av sociala data med PSL-teknik
 • Lars-Åke Lindberg

25
1985
En diskussion om det psykosociala arbetet ochdess teoretiska utgångspunkter
 • Bengt Börjeson

24
1984
Om socialt arbete som ett kunskapsområde
 • Bengt Börjeson

23
1984
"Att skilja barn och föräldrar". Slutrapport
 • Ingrid Claezon

22
1984
Om handledning
 • Ingvar Svensson

21
1983/
1984
Att vara handledare och att gå i handledning
 • Ingvar Svensson

20
1984
Utbildningen vid sociala linjen – Ett framtidsperspektiv
 • Bengt Börjeson

19
1984
Mot en teori om organisationer för socialt arbete. Huvudundersökning 1
 • Håkan Larsson
 • Stefan Morén

18
1984
Konjunkturförsämring och socialbidragstagande: Exemplet Vilhelmina
 • Leif Holmström

17
1984
Socialbidragstagande 16 månader efter nedläggningen av NCB-fabriken i Köpmanholmen
 • Lennart Nygren

16
1984
Kapitalackumulation och socialpolitik
 • Willy Frick

15
1984
Mot en teori om organisationer
 • Håkan Larsson
 • Stefan Morén

14
1983
Dold trångboddhet bland ensamboende vårdnadshavare
 • Torsten Åström

13
1984
Årsrapport projektåret 1982-1983 (Slutrapport från projektet "Att skilja barn och föräldrar")
 • Ingrid Claezon

12
1983
Vilket Liv!
 • Bengt Börjeson

11
1983
Den sociala linjens utbildning i Sverige Ett par externkritiska perspektiv
 • Bengt Börjeson

10
1983
Mot en teori om organisationer
 • Håkan Larsson

9
1983
Nollpunktsundersökningen
 • Lennart Nygren

8
1983
Företagsnedläggning, socialförsäkring och socialbidrag DSF 82/75:1
 • Lennart Nygren

7
1983
Hur människan blir människa
 • Bengt Börjeson

6
1983
Bilden och verkligheten
 • Bengt Börjeson

5
1983
Frame laws and deconcentration
 • Lars Ricknell

4
1983
Med mitt mått mätt - socialarbetarens syn på sin uppgift
 • Ingrid Claezon
 • Siv-Britt Larsson

3
1983
Årsrapport projektåret 1981-1982
 • Ingrid Claezon
 • Siv-Britt Larsson

2
1982
Handledning i socialt arbete. Ett kompendium baserat på Alfred Kadushin, Supervision in Social Work

 • Ingrid Claezon

1
1981
Fakta, forskning och föreställningar om fosterbarnsvård
 • Ingrid Claezon

Länk till: Libris


Sidansvarig: Björn Blom

Utskriftsversion