Vill du höja din kompetens inom socialt arbete?

I höst startar en ny kompletteringsutbildning för dig som har en utländsk högskoleutbildning i socialt arbete. Vi erbjuder också dig som redan arbetar inom socialt arbete att läsa kurser hos oss. Du kan välja mellan att på vissa utvalda kurser läsa tillsammans med reguljär undervisning, att gå en kurs speciellt utvecklad för dig som redan är ute i arbetslivet, eller att sätta samman en skräddarsydd utbildning för dig och dina medarbetare.

Ny kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete

Vi vänder oss till dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap, till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete. Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra terminers heltidsstudier dvs. sammanlagt 120 hp.

Utbildningen leder fram till en högskoleexamen i socialt arbete. Under den första terminen kommer du att få en introduktion till socialt arbete som ämne och profession, samhälleliga levnadsvillkor samt livsvillkor för individer och grupper i utsatta livssituationer. Termin två behandlar centrala teorier och begrepp i socialt arbete, statsvetenskap samt juridik för socialt arbete. I den tredje terminen studeras vetenskaplig metod och ett examensarbete författas. Den fjärde och avslutande terminen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning. Målet är att du efter genomgången kompletteringsutbildning på sammanlagt 120hp ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Behörighet

Grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier + Särskild behörighet: avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap.

Så söker du

Du söker till utbildningen via wwwantagning.se.
Anmälan är öppen under tiden 15/3-16/4-18.
Bilagor så som betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna.

Förutsättningar
 

  • Studietakt: 100%
  • Studietid: Dag
  • Studieform: Normal
  • Undervisningsspråk: Svenska

Mer information

För mer information, kontakta studievägledare
Ann-Christin Olsson: ann-christin.olsson@umu.se

Uppdragsutbildningar

För närvarande pågår inga uppdragsutbildningar vid institutionen. Under hösten 2018 kommer vi att erbjuda tre utbildningar på avancerad nivå: Våld i nära relationer 7,5 hp, Internationalisation and social work 15hp och Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp. Dessa kurser samläser du med reguljär utbildning. Mer information om hur du söker till dessa kommer inom kort. Antagning sker under tiden 15/3-16/4.

Skräddarsydd uppdragsutbildning

Har du önskemål om en skräddarsydd utbildning för dig eller dina anställda inom ramen för socialt arbete? Kontakta kontakta prefekt Anna-Lena Perdahl: anna-lena.perdahl@umu.se eller 090-786 7106

Tidigare uppdragsutbildningar

Om du är intresserad av att läsa om tidigare genomförda uppdragsutbildningar kan du läsa om dem i spalten här till vänster.