Till umu.se

Ny uppdragsutbildning fr.om våren 2016!

Institutionen för socialt arbete har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ge en utbildning för individ och familjeomsorgen ledare. Kursen är på 7,5 hp, avancerad nivå och ges på kvartsfart. Kursen är planerad att ges fyra gånger med start 2016.

Kursen heter Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare - du kan läsa mer om den under fliken till vänster här på sidan eller klicka här.

I menyn till vänster finns också länkar till institutionens tidigare och kommande uppdragsutbildningar.

Vid frågor om våra uppdragsutbildningar, kontakta prefekt Anna-Lena Perdahl: anna-lena.perdahl@socw.umu.se eller 090-786 7106