Till umu.se

Ledarprogrammet

Ett ledarprogram för ledare i socialt arbete

Ledarprogrammet bygger vidare på de erfarenheter vi erhållit under genomförandet av Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer som gavs på uppdrag av Socialstyrelsen under åren 2013 – 2015.  Nu ger vi möjligheten för alla ledare inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden att delta i Ledarprogrammet.

Programmet innehåller fyra delkurser om vardera 7,5 hp:

  • Värdegrund för det sociala arbetets ledare
  • Ledarskap, medarbetare och organisation
  • Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd
  • Evidensbaserad upphandling och utvärdering i socialt arbete

Kurserna inom programmet läses till största delen via en webbaserad plattform. Detta innebär att deltagaren ska ha tillgång till dator med webbkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband. Studietakten är 25%, vilket ger bra möjligheter att kombinera studier med arbete. Därtill får deltagaren i programmet processledning under hela utbildningen av en av våra excellenta lärare lektor Christina Drugge. Utvärderingar av tidigare uppdragsutbildningar har visat att processledning varit en av de största avgörande faktorerna för deltagares möjligheter att genomföra utbildning under samma period som man arbetar.

Mer information om Ledarprogrammet kommer i augusti 2016


Kontaktinformation

Anmälan:

administratör

Ellinor Gustafsson

ellinor.gustafsson@umu.se

Programmets upplägg:

studierektor

Marie-Louise Snellman

marie-louise.snellman@umu.se

Processledning:

lektor Christina Drugge

christina.drugge@umu.se

Utbildningsplan

Utbildningsplan Ledarprogrammet