Till umu.se

Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Denna kurs ges inte för närvarande.

På uppdrag av Socialstyrelsen ger Institutionen för socialt arbete i en nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

Samarbetsinstitution är Juridiskt Forum. Utbildningen startade i september 2013 respektive Vt 2014 och fokuserar på ledarskapets innehåll och villkor inom äldreomsorgen, samt den organisatoriska kontext inom vilket ledarskapet äger rum. Utbildningen innehåller fyra delkurser om vardera 7,5 hp som behandlar den nationella värdegrunden för äldre, lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, ledarskap samt upphandling. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för utbildningen.

För deltagare som vill validera delkurs 1, ”Den nationella värdegrunden för äldre” är det kursstart för delkurs 2 under hösterminen 2014.  Delkurs 1 kan endast valideras med kursen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden för äldre 7,5 hp". Sista anmälningsdag var 2014-04-30.

Kursen omfattar 30 hp och består av fyra delkurser á 7.5 hp som ges på kvartsfart. Kursplanen med samtliga delkurser finns i högerspalten.


Kontaktinformation

Utbildningsansvarig Christina Drugge:

Telefon: 090-786 9776

Mobil: 070-2796170

Email: christina.drugge@socw.umu.se