Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare

Kursen Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare omfattar 7,5 hp, avancerad nivå och ges på kvartsfart. Institutionen för socialt arbete ger kursen på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kursen är kostnadsfri och det är nu fjärde och sista gången vi ger den i denna form. Anmälan är nu öppen och stänger den 15/9-17

Utbildningen ges över hela landet och beroende på vilken region du tillhör läser du på olika orter. För Region Norr och Region Mitt är samlingsorten Umeå respektive Gävle. Du är också välkommen att läsa hos oss även om du tillhör en annan region.

Region Norr: Jämtlands län, Västernorrlands län, Norrbottens län och Västerbottens län Region Mitt: Gävleborgs län, Dalarnas län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län och Sörmlands län.

DATUM FÖR OMGÅNG 4 - HÖSTEN 2017

Umeå

Gävle

18-19/10 11-12/10
29-30/11 6-7/12
24-25/1 2018 17-18/1 2018

Tider för träffarna i Umeå och Gävle

Dag 1     8:30-17:00
Dag 2     8:30-16:00

Kursens genomförande


Kursen ges i flexibel form med fokus på nätbaserad undervisning. Under kursen kommer tre fysiska träffar om två dagar att genomföras. Kursen bygger på föreläsningar, seminarier, diskussioner samt case-uppgifter som pågår mellan och under de fysiska träffarna.

Kursens innehåll

Med utgångspunkt i din roll som ledare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg får du här verktyg för att utveckla ett mera medvetet ledarskap. Att leda i människovårdande organisationer innefattar olika perspektiv. Exempel på sådana perspektiv som diskuteras i kursen är evidensbaserad praktik, juridik och olika styrmodeller.

Kursen ger kunskap om:

  • Olika aspekter av organisations- och ledarskapsteorier.
  • Förutsättningar för ett rättssäkert och kvalitetsutvecklande ledarskap.
  • Exempel på hur du i ditt ledarskap kan interagera på olika nivåer - med samhälle, organisation, medarbetare och klient.
  • Verktyg för att utveckla din roll som ledare - i förändrings- och utvecklingsarbete, professionell samverkan, grupprocesser och konflikthantering.
  • Kunskap om och färdigheter i kommunikation med utgångspunkt i det sociala arbetets värdegrund.

Vem kan gå kursen?

Kursen genomförs som en uppdragsutbildning. Vem som är behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Samma krav gäller för studier och examination som på reguljär universitetsutbildning.

Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare

  • Kursen är kostnadsfri då utbildningen är finansierad av regeringen via Socialstyrelsen, däremot tillkommer kostnader för logi/traktamente vilket bekostas av deltagarnas arbetsgivare.
  • Kursen leds av erfarna lärare från institutionen för Socialt arbete och Juridiskt forum, Umeå universitet.
  • Kurslitteraturen bekostas av Socialstyrelsen och distribueras av Umeå universitet.
  • Kursen är anpassad till dig som samtidigt arbetar och erbjuder en balans mellan egna studier och träffar för utbyte av information och erfarenheter.


Kontaktinformation

Mer information om kursen:

Studierektor Petra Ahnlund

petra.ahnlund@umu.se

Kursplan

Kursplan