Till umu.se

Unga med missbruk och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

En pågående kurs som ges på kvartsfart under vår- och höstterminen 2016. Deltagarna utgörs av personal från HVB-hem vilka riktar sig till ungdomar med ett missbruk. Kursen fokuserar på arbete med unga med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och ett missbruk.

En central fråga under kursen är vad det innebär att arbeta stärkande och rehabiliterande med unga personer med NPF och ett missbruk.
Kursen är uppdelad i två delkurser: Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – svårigheter och möjligheter samt Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk – kunskap, metoder och praktisk omsättning.

Kursen ges i flexibel form vilket innebär att man både har fysiska träffar och nätburen undervisning.

En processuppgift löper genom hela kursen. Syftet med denna processuppgift är att ge deltagarna en möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper i förhållande till sin egen verksamhet i varje delkurs, samt att skapa en helhet i kunskapsutvecklingen genom hela kursen.

Examinationerna syftar till att åstadkomma lärande på både individ och gruppnivå, tanken är att de skall stärka deltagarna i sitt professionella arbete med målgruppen. Under examinationerna förutsätts deltagarna arbeta med sina personliga utvecklingsområden i förhållande till sitt professionella arbete. På så sätt skapas ett lärandemoment som ger ökade kunskaper om och möjligheter att utveckla den egna praktiken.


Kursplan

Kursplan