Till umu.se

Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten

Uppdragsutbildningen består av fyra fristående kurser á 7,5 hp på avancerad nivå i ämnet socialt arbete. Kurserna ges på kvartsfart och den första kursen startade hösterminen 2014.


 

 • Under hösten 2015 ges två delkurser:

 • Barn och ungas livssituation och levnadsvillkor 7,5 hp
   
 • Utvärdering och evidensbaserad praktik i socialt arbete 7,5 hp

  Anmälan för båda kurserna är stängd.

Inom uppdragsutbildningen ges följande kurser:

 • Barnets rättsliga ställning och juridiska relationer (Start Vt 16) 7,5 hp. Länk till kursplan finns i högerspalten

 • Barn och ungas livssituation och levnadsvillkor 7,5 hp (Start Ht 15). Länk till kursplan finns i högerspalten

 • Utvärdering och evidensbaserad praktik i socialt arbete 7,5 hp (Start HT 15). Länk till kursplanen finns i högerspalten

 • Ledarskap i socialt arbete - att leda för en god arbetsmiljö 7,5 hp (Start Ht 14). Länk till kursplan finns i högerspalten

Syftet med kurserna är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom det sociala arbetet som berör barn och unga.  Fokus är utbildning med inriktning främst mot kunskaper inom områdena ledarskap, kvalitetsarbete, utvärdering, evidensbaserad praktik och fördjupade kunskaper om målgruppen.

De fyra olika kurserna ska ges som uppdragsutbildning till personal inom området barn och ungdom vid socialtjänsten, Norrbotten. Kurser ges i flexibel form vilket innebär att deltagare kommer att möta blandade undervisningsformer såsom fysiska möten vid samlingsorten, inspelade föreläsningar som ges via en webbaserad lärplattform, samt genomföra uppgifter via den webbaserade lärplattform. Eftersom nätburen undervisning tillämpas innebär det att deltagare ska ha tillgång till dator med webbkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband.

Kurserna bygger på föreläsningar, seminarier och studiegruppers förberedelsearbete och diskussioner inför lärarledda aktiviteter. Deltagarna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika grupp- och seminarieuppgifter.


Kontaktinformation

Utbildningssamordnare:

Ann-Christin Olsson
ann-christin.olsson@socw.umu.se
090-786 9772

Administratör:

Cecilia Andersson
cecilia.andersson@umu.se
090-786 9870

Kursansvarig för kursen "Barn och ungas livssituation och levnadsvillkor"

Kerstin Hamreby
kerstin.hamreby@umu.se
090-786 7896     

Kursansvarig för "Utvärdering och evidensbaserad praktik i socialt arbete"

Ove Grape
ove.grape@umu.se
090-786 54 32