Om institutionen

Vid institutionen för socialt arbete bedrivs undervisning i socionomprogrammet samt forskning i socialt arbete. Institutionen har också ett masterprogram samt erbjuder fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vid institutionen finns ca 85 anställda och ca 1000 studenter.

Socialt arbete är huvudämnet på institutionen. Inom ämnet studeras socialt utsatta människors levnadsvillkor och erfarenheter. Viktiga frågor rör orsakerna till olika sociala problem samt de konsekvenser dessa får på samhälls-, grupp- och individnivå. Inte minst viktigt är det att studera olika insatser som organiseras i syfte att förebygga eller bemästra sociala problem.


Kontaktinformation

Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 9870

Fax: 090-786 7662

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset