Kontaktinformation

Prefekt 

Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se, 090-786 7106

Biträdande prefekt och ställföreträdande prefekt

Lennart Sauer (biträdande prefekt för utbildning), lennart.sauer@umu.se, 090-786 9871, 072-2066191

Lars Evertsson (biträdande prefekt för forskning), lars.evertsson@umu.se, 090-786 55 43

Studierektorer

Grundnivå: Marie-Louise Snellman, marie-louise.snellman@umu.se, 090-786 9312

Avancerad nivå och forskarutbildning: Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se, 090-786 5278

För pressfrågor rörande forskning

Lars Evertsson, lars.evertsson@umu.se, 090-786 5543

För övriga pressfrågor

André Tetting, andre.tetting@umu.se, 090-786 7028

För studieadministrativa frågor

Cecilia Andersson, cecilia.andersson@socw.umu.se, 090-786 9870

Maria Berg, maria.berg@socw.umu.se, 090-786 54 37

För frågor rörande studievägledning

Ann-Christin Olsson, ann-christin.olsson@umu.se, 090-786 9772 (termin 1-4 Umeå)

Gudrun Hedberg, gudrun.hedberg@umu.se, 090-786 7715 (termin 1-4 Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå)

Helen Bergström, helen.bergstrom@umu.se, 090-786 9883 (Termin 5-7, fristående kurser samt tidigare studenter som vill färdigställa sin utbildning)

För frågor rörande utbildning på forskarnivå

William Westman Malmi, william.vestman.malmi@umu.se, 090-786 6192

För frågor rörande ekonomiadministration

André Tetting, andre.tetting@umu.se, 090-786 7028


Kontaktinformation

Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 9870

Fax: 090-786 7662

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset

Faktureringsadress

Socialt arbete
Umeå universitet
PG1099
737 84 Fagersta

(referenskod ska anges på faktura)

Umeå universitets organisationsnummer är 202100-2874

Umeå universitets momsregistreringsnummer och VAT-nummer är SE202100287401

Relaterad information

Samhällsvetenskaplig fakultet