Maria Fjellfeldt ny doktor i socialt arbete

[2017-06-09] Maria Fjellfeldts avhandling "Choice as governance in community mental health services" har godkänts av betygsnämnden.

Mer information om Marias avhandling hittar du: www.samfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/valfrihetssystem-i-valfard-kan-skapa-brofrihet-och-ge-mardrommar-.cid282993

Redaktör: William Vestman Malmi

Adress till nyheten:
http://www.socw.umu.se/nyhet//.cid283227