Jag arbetar som forskare inom det sociala äldreområdet på deltid vid Umeå universitet men har min lektorsanställning vid Högskolan i Gävle.

Prefekt Anna-Lena Perdahl
Biträdande prefekt Lars Evertsson
Lennart Sauer
Studierektor Marie-Louise Snellman
Studierektor med bemanningsansvar och för grundnivå
Petra Ahnlund
Studierektor för avancerad nivå
Studievägledare Ann-Christin Olsson
Gudrun Hedberg
Helen Bergström
Administratör Andre Tetting
Anna-Lena Stenmark
Cecilia Andersson
Ellinor Gustafsson
Maria Berg
William Vestman Malmi
Internationell kontaktperson Christin Johansson
IT-ansvarig William Vestman Malmi
Katalogansvarig Andre Tetting
Anna-Lena Stenmark
William Vestman Malmi
Webbansvarig Andre Tetting
Ellinor Gustafsson
William Vestman Malmi
Arbetsmiljöombud Ann-Sofie Grönlund
Pehr Andersson
Brandskyddsombud Ann-Sofie Grönlund
Företrädare för lika villkor Cecilia Andersson
Daniel Törnqvist

Kontaktinformation