Björn Blom

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Socialt arbete

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

, Samhällsvetarhuset

Tel:

+46 90 786 93 46

E-postadress:

bjorn.blom@umu.seE-post 2

bjorn.blom@socw.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.socw.umu.se/english/about-the-department/staff/bjorn-blom/ Webbsida
http://www.socw.umu.se/om-institutionen/personal/bjorn-blom Webbsida

Arbetsuppgifter

Befattning
Professor i socialt arbete
Forskningssamordnare
Leder forskningsprofilen Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU).

Arbetsuppgifter
Framförallt bedriver jag egen forskning, handleder doktorander, undervisar på olika nivåer. Vidare är jag ansvarig för forskningsprofilen Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU). Dessutom samverkar jag med olika aktörer utanför universitet, bl.a. socialtjänsten i flera kommuner.

Undervisning
Jag undervisar och handleder huvudsakligen på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Min undervisning är framförallt inriktad mot utvärdering, kvalitetsfrågor och forskningsdesign.

Forskning
Min nuvarande forskning har fyra huvudinriktningar:

– Socialtjänstens organisering och klientarbete

– Socionomers kunskapsanvändning och professionsutövning
– Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete

– Behandling vid alkohol- och drogmissbruk

Övrigt
Jag är redaktionsmedlem i Socialvetenskaplig tidskrift, samt Nordic Journal for Social Research. Dessutom sitter jag med i styrelsen för Umeå Center for Evaluation Research (UCER) och Svenska utvärderingsföreningen (SVUF). Jag leder det internationella forskningsnätverket N-CORP som består av 35 forskare i sju länder. Dessutom medverkar jag i flera andra nationella och internationella nätverk inom områdena utvärdering, missbruk, professionsforskning, kritisk realism.

Extern hemsida
Läs mer om min forskning på denna externa sida.