Eva Fromholz

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Timlärare

personbild

Verksam vid:

Socialt arbete

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

, Samhällsvetarhuset

E-postadress:

eva.fromholz@umu.seE-post 2

eva.nilsson@umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.socw.umu.se/om-institutionen/personal/eva-nilsson Webbsida

Min bakgrund

I mars 1996 avlade jag min juris kandidat examen vid Umeå universitet. Efter examen har jag tjänstgjort som forskningsassistent och universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet samt som forskningsassistent vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Juris doktor 2007. Anställd som universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen i Umeå sedan 1 januari 2007 och som universitetslektor sedan 1 november 2008. Verksam vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet sedan december 2013. Från och med våren 2015 är jag även verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Undervisning

Under hösten 2015 undervisar jag vid Stockholms universitet på socionomprogrammets termin ett, Juridik i socialt arbete, 7,5 hp, där jag även kommer att vara kursansvarig, samt på kursen Den svenska modellen: Välfärdssamhällets principer, utfall och utmaningar för det sociala arbetet, 15 hp, där jag kommer att vara kursansvarig på delkursen Juridik och socialt arbete, 5 hp.

Tidigare har jag även undervisat i utlänningsrätt på polisutbildningens termin två och i arbetsrätt på gastronomiprogrammets termin tre samt i straffrätt på kursen Brottsofferkunskap. Vidare har jag undervisat och haft kursansvar på socionomprogrammets termin två, Rätten i socialt arbete, samt de fristående kurserna Barnrätt, Humanjuridik, Juridisk översiktskurs, Juridik och kön samt Migrationsrätt. Barnrätten, Humanjuridiken och Migrationsrätten är kurser som ges på avancerad nivå och som jag själv har utvecklat. 

Forskning

Min forskning är tvärvetenskaplig och berör rättsområden som bl.a. barnrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, internationell rätt samt även genus- och rättsteori.

Läs mer om min forskning här

Övrigt

Jämställdhetsföreträdare under åren 1998/1999.

Under åren 1998/1999 medverkade jag även i styrgruppen för ett högskolefinansierat projekt som bedrevs vid institutionen och som syftade till att utveckla jämställdhets- och genusperspektiv i juristutbildningen.

Representant för lektorsgruppen i Utbildningsutskottet vid Juridiska institutionen under läsåret 2011/2012.

Ordinarie ledamot i Programrådet för socionomprogrammet vid Institutionen för socialt arbete under läsåret 2012/2013.

Under åren 2013-2015 huvudhandledare till Marie Lindsjørn Nordvik, doktorand i barnrätt.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nilsson, Eva

The 'Refugee' and the 'Nexus' Requirement: The Relation between Subject and Persecution 
in the United Nations Refugee Convention
Women's Studies, 46: 123-131

2014

-

Nilsson, Eva
Jacobsson, Maritha
Wennberg, Lena

Children and Child Law at Crossroads: Intersectionality, Interdisciplinarity and Intertextuality as Analytical Tools for Legal Research
International Family Law, Policy and Practice: 33-40

2013

-

Nilsson, Eva

Persecution on account of one’s gender: refugee status or status quo?
feminists@law, 2(1)

2012

Hämta

Jacobsson, Maritha
Nilsson, Eva
Wennberg, Lena

Barnrätten som kunskapsregim och social praktik

2012

-

Riekkola, Susanne
Nilsson, Eva

Conditions for family reunification in the European Union: Sweden: National Report to the European Policy Centre on the Family Reunification Project 2011

2011

Hämta