Tidigare forskning

Jag disputerade våren 2007 på en avhandling i utlänningsrätt om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. Studien har ingått i forskningsprogrammet Barn som aktörer och har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet utmynnade även i ett par artiklar.

Efter disputationen har jag varit nationell expert och medförfattare till en nationell rapport om för ett projekt om implementeringen av EU:s familjeåterföreningsdirektiv i olika medlemsstater (European Policy Centre about family reunification project) och publicerat ett antal vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter inom området migrationsrätt.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.

Aktuell forskning

För närvarande håller jag på att färdigställa en artikel, om humanjuridik. Ett paper i ämnet har redan presenterats vid en internationell konferens (Anglo-Nordic Dialogues University of Kent, Centre for Law, Gender and Sexuality, February 21 - 22, 2012).

Vidare planeras en artikel om perspektiv på rätten, reflexivitet och normativitet. Även i detta ämne har ett paper presenterats vid en internationell forskningskonferens (Normalisation and Normativity in Feminist Legal Scolarship, Athens, July 5 - 7, 2010).

Slutligen har ytterligare en artikel planerats om flyktingbestämmelsens legaltekniska konstruktion.