Nätverk och samverkan

Vid institutionen för socialt arbete arbetar administrativ personal, lärare och forskare med erfarenhet av samverkan med såväl internationella som nationella verksamheter. Idag har vi god samverkan med olika verksamheter inom kommuner, såsom skola, socialtjänst, FoU-enheter, praktikorganisationer, brukarorganisationer med flera.

Största delen av våra samverkansuppdrag gäller uppdragsutbildningar, samverkansprojekt och handledningsuppdrag inom ramen för socialt arbete. De uppdragsutbildningsområden som vi har erfarenhet av är:

  • ledarskap,
  • professionella samtal,
  • kommunikation,
  • utvärdering, kvalitet och verksamhetsutveckling.

Samverkansprojekt och samverkanspartners

  • Levande Vardag - Riktade aktiviteter till unga dementa. Basen för projektet är verksamheten Sjöjungfrun i Umeå.

Kontaktperson vid institutionen: fil dr Petra Ahnlund, e-post: Petra.Ahnlund@socw.umu.se

  • Underlätta vägen tillbaka - ett vårdutvecklingskoncept efter avslutad behandling för huvud- och halscancerpatienter i norra regionen. Basen för projektet är ENT-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Kontaktperson vid institutionen: professor Pär Salander, e-post: Par.Salander@socw.umu.se      Ansvarig professor vid ENT-kliniken är professor G Laurell.

  • Socialpsykiatriskt kunskapscentrum och UFFE utgör sedan ett antal år viktiga samverkanspartners. För information om dessa enheter se respektive hemsida.
  • Socialpsykiatriskt kunskapscentrum
  • UFFE

Arbetar du inom en verksamhet där det finns intresse för samverkan med vår institution, är du välkommen att höra av dig till vår samordnare för samverkansuppdrag studierektor Anna-Lena Perdahl på e-post: Anna-Lena.Perdal@socw.umu.se eller via telefon: 090-786 71 06.

Samverkansstrategier

Vid institutionen för socialt arbete arbetar administrativ personal, lärare och forskare med erfarenhet av samverkan med såväl internationella som nationella verksamheter. Utvecklingen av samverkansarbetet vid institutionen har pågått under många år och baseras sedan 2010 på de riktlinjer som Universitetsstyrelsen vid Umeå universitet 2009-06-11 (Dnr: 100-3177-08). Planen reglerar samverkansarbetet främst vid Enheten för näringsliv och samverkan, men även vilka satsningar som bör ske vid institutioner och enheter gällande samverkan. I institutionens strategidokument Samverkansstrategier 2010-2011 beskrivs vilka satsningar som kommer att genomföras när det gäller samverkan mellan samhället och institutionen för socialt arbete. Strategierna är utarbetade i samråd med Enheten för näringsliv och samverkan vid Umeå universitet. I institutionens verksamhetsplan kommer strategipunkterna att realiseras i ett antal handlingsstrategier för kommande år.