Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

Syfte

Syftet med det nationella nätverket är att vara ett forum för vetenskapliga kontakter och samverkan kring forskning och utbildning om frågor som rör äldre och äldreomsorg med socialt perspektiv

Verksamhet

Nätverket träffas två gånger per år och avser att utveckla både forskning och utbildning genom samarbete kring ämnesutveckling, publicering av läromedel och vetenskapliga artiklar samt deltagande i den allmänna debatten kring äldrefrågor.

Medlemskap

Intresseanmälan görs till Katarina Andersson


Kontaktinformation

Katarina Andersson

Tel:  090-786 6415

Kontaktformulär