Nordic Gender Equality Network (NoGen)

Nordic Gender Equality Network (NoGen) är ett nätverk av forskare från Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Forskarna verkar inom sociologi, socialt arbete, demografi, genusstudier och socialpolitik och förenas av sitt intresse för hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj. 

Norden har länge betraktats som ett jämställdhetens paradis. En viktig anledning är den tvåförsörjarmodell som i årtionden präglat nordisk välfärds- och familjepolitik. Modellen bygger på tanken att män och kvinnor ska ha samma möjlighet att arbeta och vara ekonomiskt självförsörjande och dela på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Den nordiska modellen har främjat kvinnors förvärvsarbete men också nya faderskapsideal och mäns delaktighet i det obetalda arbetet. Samtidigt kvarstår tydliga ojämlikheter mellan män och kvinnor. Detta har väckt en kritisk debatt inom internationell välfärdsstatsforskning, där Norden förblir av centralt intresse. Syftet med nätverket är att genom kunskapsutbyte och samarbete fördjupa och uppdatera bilden av den nordiska modellen för jämställdhet.

Nätverket finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Nätverkets forskare

SVERIGE


Anne Grönlund (koordinator), professor i sociologi, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
https://www.umu.se/personal/anne-gronlund/


Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
https://www.su.se/english/profiles/aduva-1.184641


Charlotta Magnusson, docent i sociologi, Institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet
https://researchdatabase.su.se/converis/portal/Person/54589


Ida Öun, fil dr i sociologi, Sociologiska institutionen, Umeå universitet
https://www.umu.se/personal/ida-oun/?expandaccordion=p


Katarina Boye, docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
http://www.su.se/english/profiles/boye-1.181917


Magnus Bygren, professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
https://www.su.se/profiles/bygre-1.183725


Magnus Nermo, professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
https://www.su.se/english/profiles/magnus-1.182717


Marie Evertsson, professor i sociologi med inriktning socialpolitik, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
http://www.su.se/profiles/mariev-1.189921


Michael Gähler, docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
https://researchdatabase.su.se/converis/portal/Person/155467


Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
www.rensenieuwenhuis.nl 

DANMARK


Lotte Bloksgaard
, fil dr i sociologi, FREIA - Center for Kønsforskning, Aalborgs universitet
http://vbn.aau.dk/en/persons/lotte-bloksgaard(971574bc-367c-48ed-a3d0-1cb3507148c6).html???person_info_profile_link???107878


Tine Rostgaard
, professor i komparativ social- och välfärdspolitik, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Köpenhamn
https://vive.dk/medarbejder/tine-rostgaard/

FINLAND


Johanna Närvi
, fil dr i genusstudier, Enheten för socialpolitisk forskning, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors
https://www.thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/jarjestelmat/sosiaalipolitiikan-tutkimus/henkilosto/johanna-narvi


Minna Salmi
, pol dr i sociologi, forskningschef vid Enheten för socialpolitisk forskning    Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors
https://www.thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/jarjestelmat/sosiaalipolitiikan-tutkimus/henkilosto/minna-salmi

ISLAND


Guðný Björk Eydal
, professor i socialt arbete,
Fakulteten för socialt arbete, Islands universitet, Reykjavik
http://gudnybjorkeydal.hi.is/?lang=en

NORGE


Anne Lise Ellingsæter
, professor i sociologi, Institutt for sociologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
http://www.sv.uio.no/iss/english/people/aca/annlisee/


Sigtona Halrynjo
, fil dr i sociologi, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
http://www.samfunnsforskning.no/personer/vit/sigtonha/