Till umu.se

Blanketter för studerande

Bidragsbestämmelse och bidragsblanketter

Bidragsbestämmelser termin 5 VFU

Bidragsbestämmelser termin 3, fältförlagda studier utomlands

Ansökan om bostadsbidrag för dubbelt boende

Ansökan om pendlingsbidrag

Ersättning/bidrag för studerande

Insättning bankkonto

Övriga blanketter

Examensbevis (OBS! Du kan också ansöka om examen direkt via Portalen.)

Studieuppehåll

Studieavbrott

Tentamen på annan ort

Begäran om omprövning/rättelse av betygsbeslut


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion