Till umu.se

Examensarbeten

Här listats de examensarbeten som våra studenter har lagt in i DiVa.

Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter i högerspalten. Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto.

Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Persson, Anna-Sara

Making A Difference Without Being Imperialistic: The Complexity of Becoming A Social Worker in A Postcolonial World

2017

Hämta

Bergstedt Lindgren, Alida

Medias skildring av socialtjänsten: En studie kring dagstidningars framställning av socialtjänsten i Sverige

2017

Hämta

Morén, Hanna

Att se bortom våldet: En granskning av arbetet med våldsutsatta barn i Skellefteå kommun

2017

Hämta

Krüger, Merle

Ålder eller behov?: En kvalitativ studie om HVB-hem personalens upplevelser av åldersbedömning och åldersosäkerheten bland ensamkommande flyktingbarn

2017

Hämta

Persson, Zenita

Hur vi och svensk rättspraxis ser på sexuella trakasserier

2017

Hämta


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion

Beställning av uppsatser

Cecilia Andersson:
cecilia.andersson@socw.umu.se
090-786 9870

Arkiv examensarbeten

Examensarbeten 2004-2010