Till umu.se

Examensarbeten

Här listats de examensarbeten som våra studenter har lagt in i DiVa.

Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter i högerspalten. Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto.

Publikationer vid Socialt arbete

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Olofsson, Alexander
Nouf, Amin

’’Gäst i det som skulle vara mitt hem’’: En jämförande kvalitativ studie kring sammanbrott i familjehemsplaceringar

2018

Hämta

Uusimäki, Sara
Nagy, Sofia

Samverkan, hur fungerar den?: - En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser av samverkan med lärare.

2017

Hämta

Mauritz, Matilda
Jonsson, Lovisa

En inblick i prästers resonemang om psykisk ohälsa bland äldre och om att leda samtal

2017

Hämta

Bergh, Joy
Matilda, Svedberg

Socionomers syn på yrkesprofessionen: En kvalitativ studie om socionomers resonemang kring validering gällande yrkesprofessionen.

2017

Hämta

Carpholt, Camilla

Påverkar Individ- och familjeomsorgens organisering förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta?

2017

Hämta


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion

Beställning av uppsatser

Cecilia Andersson:
cecilia.andersson@socw.umu.se
090-786 9870

Arkiv examensarbeten

Examensarbeten 2004-2010