Till umu.se

Internationellt samarbete

Ta chansen att åka utomlands under din studietid!

Umeå universitet har en speciell enhet som sköter det internationella arbetet, särskilt med de studenter som kommer hit som utbytesstudenter. De finns i bottenvåningen i förvaltningsbyggnaden och kan bidra med mycket information om utbytesorter, möjligheter till stipendier etc.
Som student på någon av socionomprogrammen kan du nyttja någon av de upparbetade kontakter vi har eller som free mover själv ordna dina utlandsstudier. De kurser som främst är aktuella för utlandsstudier är fältförlagda studier i termin tre och de tillämpade studierna i termin fem. Du kan också diskutera tillgodoräknande av teoretiska kurser utomlands under förutsättning att de ansluter till de kurser som ingår i det program du går.

Utresande som Free Mover

Som free mover student ordnar du dina utlandsstudier på egen hand. För att få kursen godkänd och tillgodoräknad krävs att du presenterar en fältstudie- eller praktikplats som naturligtvis handlar om socialt arbete i någon form samt att du har en handledare som kan vägleda dig i dina studier som vi på utbildningen kan ha kontakt med. Önskvärt men inget krav är att det finns en koppling till högskola eller universitet. Du presenterar naturligtvis dina planer i förväg för att få dem godkända.

Bidrag

När du gör dina fältförlagda studier utomlands kan du söka viss ersättning för dina merkostnader. Kontakta Maria Berg för mer information.

Utbytesplatser

På den här sidan hittar du en lista på de utländska lärosäten vi har ett samarbete med: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/utbytesstudier/avtalsdatabasen/


 


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Christin Johansson

Tel:  090-786 54 51

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Maria Berg

Tel:  090-786 5437

Kontaktformulär