Till umu.se

Kursplaner fristående kurser

Här nedan finns kursplaner för institutionens fristående kurser. Litteraturlistan finns sist i varje kursplan, scrolla nedåt för att se den.

Grundnivå/Elementary level

Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Kursplan med litteraturlista
Practicum Field Placement 7,5 hp/credits Syllabus
Practicum Field Placement 15 hp/credits Syllabus
Social work in Sweden, 7,5 hp/credits Syllabus and literature
Swedish social welfare in comparative perspectives, 7,5 hp/credits Syllabus and literature

Avancerad nivå/Advanced level
Barn, unga och familj i socialt arbete, 15 hp
Funktionshinder - individ, kultur och hälsa 15 hp Kursplan med litteraturlista
Internationalisation and Social Work 15 hp/credits Syllabus with literature
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp

Kursplan med litteraturlista

Referenslitteratur

Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete, 15 hp Kursplan med litteraturlista

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp/

Migration, integration and ethnic relations in social work, 15.0 Credits

Kursplan med litteraturlista


Syllabus

Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp Kursplan med litteraturlista
Masteruppsats i socialt arbete, 15 hp  Kursplan med litteraturlista
Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp  Kursplan med litteraturlista
Socialpedagogik i socialt arbete, 15 hp Kursplan med litteraturlista
Socialt arbete med äldre 15 hp

Social Work with Elderly, 15 hp
Kursplan med litteraturlista
Syllabus with literature
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård, 15 hp Kursplan med litteraturlista
Våld i nära relationer, 7,5 hp Kurplan med litteraturlista


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion