Kursplaner fristående kurser

Här nedan finns länkar till information om institutionens fristående kurser. Där hittar du välkomstbrev, anmälan, behörighet samt kursplan. Litteraturlistan finns sist i varje kursplan.

Grundnivå/Elementary level

Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre
Practicum Field Placement 7,5 hp/credits Syllabus
Practicum Field Placement 15 hp/credits Syllabus
Social work in Sweden, 7,5 hp/credits
Swedish social welfare in comparative perspectives, 7,5 hp/credits
Avancerad nivå/Advanced level
Barn, unga och familj i socialt arbete, 15 hp

Children, Youth and Family in Social Work, 15 hp

Internationalisation and Social Work 15 hp/credits
Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp

Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete, 15 hp

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp/

Migration, integration and ethnic relations in social work, 15.0 Credits

Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp
Masteruppsats i socialt arbete, 15 hp 
Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp 
Socialpedagogik i socialt arbete, 15 hp
Socialt arbete med äldre 15 hp

Social Work with Elderly, 15 hp

Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård, 15 hp

Social work in somatic and psychiatric care 15 hp

Våld i nära relationer, 7,5 hp


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion