Till umu.se

Kursplaner och litteraturlistor Socionomprogrammet

Här nedan finns kursplanerna med tillhörande litteraturlistor för institutionens programkurser. Litteraturlistan finns sist i varje kursplan, scrolla nedåt för att se den.

Ibland tar det en stund innan sidan med kursplanen laddas, ha tålamod. Kontakta sidansvarig (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om länken inte fungerar.

Termin 1

 Socialt arbete som ämne och profession, 6,5 hp

Kursplan med litteraturlista

Samhälleliga levnadsvillkor, 6,5 hp Kursplan med litteraturlista
Individer och grupper i utsatta livssituationer, 13 hp Kursplan med litteraturlista
Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp (varav moment 1, 4 hp, läses termin 1) Kursplan med litteraturlista

Termin 2

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 10,5 hp Kursplan med litteraturlista
Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp Kursplan med litteraturlista
Rätten i socialt arbete, 10 hp Kursplan med litteraturlista
Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp (varav moment 2, 2 hp läses termin 2 Kursplan med litteraturlista

Termin 3

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp Kursplan med litteraturlista
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - Nationellt 13,5 hp Kursplan med litteraturlista
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - Internationellt 13,5 hp Kursplan med litteraturlista
Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp (varav moment 3, 3 hp, läses termin 3) Kursplan med litteraturlista

Termin 4

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 Kursplan med litteraturlista
Handlingsstrategier i socialt arbete I 14 hp Kursplan med litteraturlista
Handlingsstrategier i socialt arbete II 6,5 hp Kursplan med litteraturlista
Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp (varav moment 4, 3 hp, läses termin 4) Kursplan med litteraturlista

Termin 5

Verksamhetsförlagd utbildning - Nationellt 30 hp Kursplan med litteraturlista
Verksamhetsförlagd utbildning - Internationellt 30 hp

Kursplan med litteraturlista

Syllabus with litterature

Termin 6

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp Kursplan med litteraturlista
Examensarbete 15 hp Kursplan med litteraturlista
Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete 6 hp

Kursplan med litteraturlista

Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp (varav moment 5, 3 hp, läses termin 6) Kursplan med litteraturlista

Termin 7

Barn, unga och familj i socialt arbete/Children Youth and Family in Social Work Kursplan med litteraturlista/Syllabus with litterature
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Kursplan med litteraturlista
Socialpedagogik i socialt arbete Kursplan med litteraturlista
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård/Social Work and Psychiatric care Kursplan med litteraturlista/Syllabus with litterature

Socialt arbete med äldre/Social Work with Elderly

Kursplan med litteraturlista/Syllabus with litterature
Barnrätt (ges av Juridiska institutionen) Kursplan med litteraturlista
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete/Migration, integration and ethnic relations in social work

Kursplan med litteraturlista /Syllabus with litterature


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion