Till umu.se

Kursutvärderingar

Här hittar du kursvärderingar från Socionomprogrammets kurser.

VÅRTERMINEN 2018

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp Umeå

HÖSTTERMINEN 2017

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp Luleå och Skellefteå

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp Skellefteå och Luleå

Termin 3

Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - nationellt 13,5 hp Umeå

Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - internationellt 13,5 hp Umeå

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp Umeå

Termin 4

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 hp Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete 1, 14 hp Umeå

Termin 6

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp Umeå

VÅRTERMINEN 2017

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp Umeå

Termin 2

Socialt arbete och samhällets organisering​ 7,5 hp Ö-vik och Luleå

Termin 3

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp Umeå

Termin 4

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 14 hp Umeå

Termin 6

Examensarbete 15 hp Umeå

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp, Umeå

Personlig och professionell utveckling i socialt arbete 15hp, Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå

Höstterminen 2016

Termin 1

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp Umeå

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp Ö-vik och Luleå

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Umeå

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Ö-vik och Luleå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Luleå och Ö-vik

Termin 3

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt 13,5 hp Skellefteå och Luleå

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt 13,5 hp Umeå

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt 13,5 hp Skellefteå och Luleå

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt 13,5 hp Umeå

Termin 4

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 hp Umeå

Termin 6

Examensarbete 15 hp Umeå

Personlig och professionell utveckling i socialt arbete 15hp, Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå

Termin 7

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, Umeå

Socialpedagogik i socialt arbete, Umeå

Social Work with Elderly, Umeå

Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård, Umeå

Vårterminen 2016

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13, hp Umeå

Termin 2

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp, Umeå

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp, Luleå och Skellefteå

Termin 4

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 hp, Örnsköldsvik och Luleå

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 hp, Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 14 hp, Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 14 hp, Luleå och Örnsköldsvik

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 6,5 hp, Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 6,5 hp, Örnsköldsvik

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 6,5 hp, Luleå

Termin 6

Examensarbete, 15 hp

Termin 7

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, Umeå

Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård, Umeå

Socialpedagogik i socialt arbete

Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp

Höstterminen 2015

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Luleå och Skellefteå

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Umeå

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp, Skellefteå och Luleå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Luleå och Skellefteå

Termin 2

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp, Umeå

Termin 3

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt, 13,5 hp, Umeå.

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt, 13,5 hp, Luleå och Örnsköldsvik

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt, 13,5 hp, Umeå

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt, 13,5 hp, Luleå och Örnsköldsvik

Termin 4

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 14hp, Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 6,5 hp, Umeå

Termin 5

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp, Umeå, Luleå, Skellefteå

Termin 7

Socialpedagogik i socialt arbete, Umeå

Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård, Umeå

Vårterminen 2015

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Umeå (sammanställning)
Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp Umeå (utvärdering)
Individer och grupper i utsatta livssituationer
 

Termin 2

Socialt arbete och samhälltes organisering 7,5 hp, Umeå

Termin 3

Det sociala verksamhetsfältet - Interationellt, 13,5 hp, Umeå.
Att undersöka sociala fenomen, 13,5hp, Umeå.

Termin 4

Handlingsstrategier i socialt arbete I 14 hp, Umeå

Termin 6

Att analysera och förstå sociala fenomen 7,5 hp, Umeå
Uppsatskursen Umeå + flexorterna

Termin 7

Socialt arbete VII / Integration

Hösterminen 2014

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Umeå

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, Luleå och Örnsköldsvik

Individer och grupper i utsatta livssituationer, 13,5 hp, Umeå

Individer och grupper i utsatta livssituationer, 13,5 hp, Luleå och Örnsköldsvik

Termin 2

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 10,5 hp, Umeå

Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp, Umeå

Termin 3

Att undersöka sociala fenomen, 13,5 hp, Umeå

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt, 13,5 hp, Umeå.

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt, 13,5 hp, Luleå och Skellefteå

Termin 4

Ledarskap och organisation i socialt arbete 7,5 hp, Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 15 hp, Umeå

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 7,5 hp, Umeå

Termin 5

Termin 6

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete, 7,5 hp

Termin 7

Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt arbete, 15 hp, Umeå

Socialpedagogik i socialt arbete, 15 hp, Umeå


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion