Till umu.se

Masterprogrammet i socialt arbete

Är du intresserad av att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom socialt arbete? Vill du utveckla dina kunskaper om nationellt och internationellt socialt arbete? Planerar du för att bedriva forskarstudier? I så fall är Masterprogrammet i socialt arbete något för dig. 

Programmet ger dig en fördjupning inom huvudområdet socialt arbete och är förberedande för forskarstudier. Du kommer lära dig analysera och hantera olika sociala företeelser och problem med syfte att förstå och identifiera det omgivande samhällets premisser och konsekvenser. Du får i programmet omfattande träning i att planera, genomföra och rapportera vetenskapligt förankrade projekt. Undervisningen genomförs till största delen på campus. Kurserna präglas av hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande och kritiska analys. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier och föreläsningar. En del kurser kan komma att ges på engelska.

Magister- eller masterexamen?

Programmet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. I båda fallen inleds utbildningen med obligatoriska kurser i socialt arbete samt metodkurser som förbereder arbete för magister och/eller masteruppsats. Både magister och master ges avancerad nivå – skillnaden är endast i antal poäng. Både magister och master ger behörighet till att söka forskarutbildning.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för arbete inom offentliga institutioner på kommunal och statliga nivå samt i organisationer som på något sätt relaterar till välfärdsstatligt arbete. Du kan arbeta med kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbetet samt med planering och genomförande av utvecklingsarbete inom olika verksamheter.  

Programöversikt

Magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)

Termin 1

 • Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
 • Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *

Termin 2

 • Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
 • Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
 • Magisteruppsats, 15 hp

Masterexamen

Termin 1

 • Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
 • Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *

Termin 2

 • Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
 • Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
 • Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
 • Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp

Termin 3 och 4**

 • Fördjupade akademiska färdigheter I, 7,5 hp
 • Självständigt vetenskapligt arbete / masteruppsats,  45 hp
 • Fördjupade akademiska färdigheter II, 7,5 hp

* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete 15 hp, kursernas ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 30 hp eller 15 hp
 

** Varje termin examineras 30 hp, det självständiga arbetet (masteruppsatsen på 45 hp) löper över två terminer.

Valbara kurser

För magister- såväl som för masterstudenter är kurserna under den första terminen valbara. Nedastående kurser är aktuella för hösten 2017

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp kursplan med litteraturlista
Socialpedagogik i socialt arbete, 15 hp kursplan med litteraturlista
Social Work with Elderly, 15 credits kursplan med litteraturlista
Social work in somatic and psychiatric care, 15 credits

kursplan med litteraturlista

 Internationalisation and Social Work, 15 credits Kursplan med litteraturlista
Barn unga och familj i socialt arbete, 15 hp Kursplan med litteraturlista


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studierektor för avancerad nivå:

Petra Ahnlund

tel 090 786 5278

Studievägledare för avancerad nivå:

Helén Bergström

tel 090 786 9883