Till umu.se

Rutiner för tentamensskrivning

Rutiner för tentamensskrivning

Rektor har fastställt en ny handläggningsordning, samt nya regler för salstentamen och för betyg och examination, som gäller från och med den 19 januari 2015.

Här följer några exempel på vad som är viktigt att komma ihåg vid salstentamen:

Tentand måste anmäla sig till tentamensskrivning för att garanteras en skrivplats. Anmälan till ordinarie provtillfälle ska göras till berörd institution senast tio arbetsdagar före provtillfället.
Enligt Institutionen Socialt arbetes anvisningar gör studenten detta i Portalen, mer information om anmälan längre ned på sidan.
Tentander ska infinna sig i skrivsalen senast 15 minuter före skrivstart. Tentand som kommer efter utsatt tid för skrivstart kan få vänta upp till 30 minuter efter skrivstart på att bli insläppt.
Tentand ska uppvisa godkänd fotolegitimation. Tentand som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivningen. (OBS! Det nya Umu-kortet gäller inte som legitimation)
Tentand som inte har anmält sig till tentamensskrivningen får genomföra den endast i mån av lediga skrivplatser och om tentamensformulär finns tillgänglig.

Rutinen för anmälan till Luleå sker via mail, se nedan (10 arbetsdagar innan gäller dock för alla orter).

Datum för omtentamenstillfällena under terminen hittar ni längst ner på denna sida!

Anmälningsrutin för studieort Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik (ej Luleå, se nedan)

Anmälan till både ordinarie salstentamen och omtentamen görs via Portalen senast 10 arbetsdagar före tentamenstillfället. Observera att inga efteranmälningar tas emot.

Portalen

Du som ska skriva tentamen med särskilda hjälpmedel/på särskilda villkor, får fortsättningsvis anmäla detta till kursansvarig senast 10 arbetsdagar innan tentamen. Intyg måste uppvisas.

Om du vill skriva omtentamen på en kurs från tidigare terminer kan kurskoden ha ändrats. Detta medför att du då inte ser omtentamenstillfället på din sida i portalen. Om detta är fallet skickas anmälan till omtentamen@socw.umu.se senast 10 arbetsdagar före tentamenstillfället. Anmälan ska innehålla detta:- Namn,- Personnummer,- Vilken tenta du ska skriva

Datum för omtentamenstillfällena under terminen hittar ni längre ner på denna sida!

Via denna länk kan ni söka i vilken sal tentamen går:

Bokade tentamenssalar Östra Paviljongen samt externa lokaler

Anmälningsrutin för studieort Luleå

Anmälan skickas via mail till Maria Johansson eller Gunilla Bodin:

gunilla.bodin@amf.lulea.se

maria.johansson@amf.lulea.se

Ange ditt namn, personnummer och vilken tenta du ska skriva.


Omtentamenstillfällen för salstentor inom Socionomprogrammet HT 2017/VT 2018, Campus Umeå
Tentamenslokal se denna länk: Se bokad tenta lokal

Termin 1 Tentamensdatum Anmälan senast
Socialt arbete som ämne och profession

Samhälleliga levnadsvillkor

2018-04-26 kl 17-20

2018-04-15

Individer och grupper i utsatta livs.

2018-05-31 kl 9-14 N320,N360,N450

2018-08-30 kl 9-14

2018-05-20

2018-08-19

Termin 2 Tentamensdatum Anmälan senast

Socialt arbete och samhällets organisering

2018-04-13 kl 9-13

2018-05-26 kl 9-13 Omtenta VT18

2018-03-28

2018-05-14

Rätten i socialt arbete

2018-05-29 kl 9-12 ÖP

2018-05-15

Termin 3 Tentamensdatum Anmälan senast

Att undersöka sociala fenomen

2018-06-02 kl 9-13 ÖP Omtenta VT18

2018-05-18

Termin 4 Tentamensdatum Anmälan senast

Handlingsstrategier I

2018-04-13 kl 9-12 ÖP Omtenta

2018-04-03

Handlingsstrategier II

2018-05-25 kl 9-12 ROTUNDAN

2018-05-14

Har du glömt att anmäla dig?

Om du har glömt att anmäla dig via portalen får du skriva tentan i mån av plats. Skrivvakterna på plats i skrivsalen avgör detta.


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion