Till umu.se

Fristående kurser -Schema/Schedule 2018

VT 2018/Spring 2018

Socialpedagogik i socialt arbete 15 hp, VT18

Migration, Integration and Ethnic Relations in Social Work 15 hp, VT18

Children, Youth and Family in Social Work 15 hp, VT18

Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete, VT18

Socialt arbete med äldre

Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits

Internationalisation and Social Work, 7,5 Credits

 


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion