Till umu.se

Fristående kurser -Schema/Schedule 2017

HT 2017/Fall 2017

Socialpedagogik i socialt arbete 15 hp, Ht17
Socialpedagogik, studieguide HT17

Social Work with Elderly, 15 hp, Ht17

Social Work in Somatic and Psychiatric care, 15 hp, Ht17

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete 15 hp, HT17

Barn, unga och familj i socialt arbete 15 hp, Ht17

Barnrätten 15 hp (Juridiskt Forum) HT17

Internationalisation and Social Work HT17

Våld i nära relation, 7,5 hp, Ht17

Swedish Social Welfare in Comparative Perspective 7,5 credits, HT17

Social Work in Sweden,7,5 credits, HT17


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion