Till umu.se

Masterprogrammet i Socialt Arbete - Scheman

Scheman publiceras 1 månad innan kursstart på hemsidan.

Termin 3 (höstterminen 2017)

Fördjupade akademiska färdigheter 1 7,5 hp

Masteruppsats 45 hp

Termin 4 (vårterminen 2018)

Forts Masteruppsats 45 hp

Fördjupade akademiska färdigheter 2, 7,5 hp

Termin 2 (Vårterminen 2018)

Quantitative Research Methods in Socialt Science, 7,5 hp

Kvalitativ metod i Socialt Arbete, 7,5 hp

Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp

Att forska i socialt arbete 7,5 hp


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion