Till umu.se

Socionomprogrammet Luleå - HT2017

Scheman publiceras 1 månad innan kursstart på hemsidan.

Termin 1 HT17

Socialt arbete som ämne och profession,6,5 hp, HT17

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp, Ht17

IGUS Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Ht17

Termin 3 HT17

Att undersöka sociala fenomen, 13,5 hp HT17

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt, 13,5 hp, HT17


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion