Till umu.se

Socionomprogrammet Umeå - Scheman HT 2017

Scheman publiceras 1 månad innan kursstart på hemsidan.

Termin 1

HT17

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp, HT17

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp, Ht17

IGUS - Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Ht17

Termin 2

HT17

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete 10,5 hp, HT17

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp, Ht17

Rätten i socialt arbete 10 hp, Ht17

Termin 3

HT17

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp, Ht17

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt 13,5 hp, Ht17

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt 13,5 hp, Ht17

Termin 4

HT17

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 hp, HT17

Handlingsstrategier i socialt arbete I 14 hp, Ht17

Handlingsstrategier i socialt arbete II 6,5 hp, Ht17

Termin 6

HT17

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp, Ht17

Examensarbete 15 hp, inget schema se studieguide i Cambro

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete 6 hp, Ht17

Termin 7

HT17

Socialpedagogik i socialt arbete 15 hp, Ht17
Socialpedagogik studieguide Ht17

Social Work with Elderly 15 hp, Ht17

Barnrätt 15 hp, HT17 (Juridiskt Forum)

Social work in Somatic and Psychiatric care, 15hp, Ht17

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete 15 hp, HT17

Barn, unga och familj i socialt arbete 15 hp, HT17


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion