Till umu.se

Socionomprogrammet Umeå - Scheman VT2018

Scheman publiceras 1 månad innan kursstart på hemsidan.

Termin 1

VT18

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp VT18

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp VT18

IGUS Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp VT18

HT18

Termin 2

VT18

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete 10,5 hp VT18

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp VT18

Rätten i socialt arbete, info och schema VT18

HT18

Termin 3

VT18

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp VT18

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt 13,5 hp VT18

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt 13,5 hp VT18

HT18

Termin 4

VT18

Ledarskap och oprganisation i socialt arbete 6,5 hp, VT18

Handlingsstrategier i socialt arbete I 14 hp, VT18

Handlingsstrategier i socialt arbete II 6,5 hp, VT18

HT18

Termin 6

VT18

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp, VT18

Examensarbetre 15 hp, inget schema, se studieguiede på  Cambro

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete 6 hp, VT18

HT18

Termin 7

VT18

Socialpedagogik i socialt arbete 15 hp, VT18

Migration, Integration and Ethnic Relations in Social Work 15 hp, VT18

Children, Youth and Family in Social Work 15 hp, VT18

Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete 15 hp, VT18

Socialt arbete med äldre 15 hp, VT18

HT18

 


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion