Till umu.se

Socionomprogrammet Umeå - Scheman HT 2017/ VT2018

Scheman publiceras 1 månad innan kursstart på hemsidan.

Termin 1

VT18

Socialt arbete som ämne och profession 6,5 hp VT18

Samhälleliga levnadsvillkor 6,5 hp VT18

IGUS Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp VT18

HT17

IGUS - Individer och grupper i utsatta livssituationer 13 hp, Ht17

Termin 2

VT18

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete 10,5 hp VT18

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp VT18

Rätten i socialt arbete 10 hp VT18

HT17

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp, Ht17

Rätten i socialt arbete 10 hp, Ht17

Termin 3

VT18

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp VT18

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt 13,5 hp VT18

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt 13,5 hp VT18

HT17

Att undersöka sociala fenomen 13,5 hp, Ht17

Det sociala verksamhetsfältet - Nationellt 13,5 hp, Ht17

Det sociala verksamhetsfältet - Internationellt 13,5 hp, Ht17

Termin 4

VT18

Ledarskap och oprganisation i socialt arbete 6,5 hp, VT18

Handlingsstrategier i socialt arbete I 14 hp, VT18

Handlingsstrategier i socialt arbete II 6,5 hp, VT18

HT17

Ledarskap och organisation i socialt arbete 6,5 hp, HT17

Handlingsstrategier i socialt arbete I 14 hp, Ht17

Handlingsstrategier i socialt arbete II 6,5 hp, Ht17

Termin 6

VT18

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp, VT18

Examensarbetre 15 hp, inget schema, se studieguiede på  Cambro

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete 6 hp, VT18

HT17

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp, Ht17

Examensarbete 15 hp, inget schema se studieguide i Cambro

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete 6 hp, Ht17

Termin 7

VT18

Socialpedagogik i socialt arbete 15 hp, VT18

Migration, Integration and Ethnic Relations in Social Work 15 hp, VT18

Children, Youth and Family in Social Work 15 hp, VT18

Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete 15 hp, VT18

Socialt arbete med äldre 15 hp, VT18

HT17

Socialpedagogik i socialt arbete 15 hp, Ht17
Socialpedagogik studieguide Ht17

Social Work with Elderly 15 hp, Ht17

Barnrätt 15 hp, HT17 (Juridiskt Forum)

Social work in Somatic and Psychiatric care, 15hp, Ht17

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete 15 hp, HT17

Barn, unga och familj i socialt arbete 15 hp, HT17


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion