Till umu.se

Tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid ett annat universitet eller har yrkeserfarenhet som du vill tillgodoräkna dig inom vårt program eller våra kurser, ansöker du om det via Studentcentrum/Examina. På denna sida finns information och ansökningsblankett:

Tillgodoräknande


Sidansvarig: Cecilia Andersson

Utskriftsversion