Till umu.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I socionomprogrammets termin 5 genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 hp.

Det är Institutionen för Socialt arbete som ansvarar för rekrytering av verksamhetsplatser. Planeringen inför den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas tidigt i termin 4 och den sker i samarbete med er studenter.

Umeå universitet har samarbets- och utbytesavtal med utbildningar i utlandet vilket innebär att det finns det goda möjligheter att fullgöra sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands.

Mer information om VFU


Kontaktinformation

Ann-Christin Olsson

Tel:  +46 90 786 9772

Kontaktformulär