Till umu.se

Forskning om funktionshinder inom Umeå centrum för funktionshinderforskning

Forskning om funktionshinder bedrivs vid flera fakulteter inom Umeå universitet. Forskningen bedrivs i nära samverkan med den forskning som respektive medlem bedriver inom ramen för forskningsprofiler, program eller projekt som är förlagda till medlemmens institution.

Bland de forskningsinriktningar som finns representerade bland nätverkets medlemmar kan följande nämnas

Bilden av personer med funktionsnedsättning i medier (K. Ljuslinder, Kultur och medier)

Synen på personer med funktionsnedsättning i historiskt och kulturellt perspektiv (C. Olsson, Etnologi)

Mellan normalitet och avvikelse- om skolans insatser för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (J. Isaksson, Socialt arbete, R. Lindqvist, Socialt arbete, Göteborgs universitet, E Bergqvist, Epidemiologi och folkhälsa)

Rörelsehinder och idrott ur ett genusperspektiv (K. Wickman, Pedagogik)

Funktionshindrade personers syn på sitt eget åldrande (V. Lövgren, Socialt arbete)

Delaktig? – Om personer med utvecklingsstörning i Svenska kyrkan (L Annersten, Religionsvetenskap)

Sociala rättigheter, välfärdsrätt, resor och transporter (A. Pettersson, Juridiskt forum)

Äldre- och handikappomsorg utifrån ett personal- ochorganisationsperspektiv (P. Ahnlund, Socialt arbete)

Socionomstudenters föreställningar om funktionshinder (M. Dufåker & L. Sauer)

Implementering av ACT i Sverige (O. Grape & U. Markström, socialt arbete)

Från psykisk sjukdom till handikapp – välfärdssystemet och de psykiskt funktionshindrade (U. Markström, D. Rosenberg, bägge socialt arbete & R. Lindqvist, socialt arbete, Göteborgs universitet)

Tvång i frihet - tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård (L. Zetterberg, S. Sjöström & U. Markström, socialt arbete)

Idealitet i omvandling. Det civila samhällets organisationer på det psykiatriska området (U. Markström, Socialt arbete & M. Karlsson, Ersta Sköndals högskola)

Arbetsrehabilitering i form av supported employment för personer med psykiska funktionshinder (L. Hansson, projektledare, Lunds universitet, U. Markström, socialt arbete)


Sidansvarig: Veronica Lövgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Veronica Lövgren

Tel:  +46 90 7867652

Kontaktformulär