Till umu.se

Att få och få behålla LSS-insatser. Om rättssäkerhet vid myndighetsutövning i Uppsala under 2010-talet

Datum: 2017-10-04
Tid: 18.30 - 20.30
Plats: , HSO Linnean, Storgatan 76 i Umeå
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Barbro Lewins undersökning är nu avslutad. Ett huvudresultat är att intentionerna med LSS förvanskas av handläggarna vid omsorgsförvaltningen i Uppsala. Begränsande handläggningsstrategier förminskar eller förändrar behoven så att rätt till LSS- insats inte föreligger. Att LSS är en pluslag i förhållande till Socialtjänstlagen ignoreras. Den enskilde ges inte sitt lagstadgade inflytande över behovsbedömningen och får inte de goda levnadsvillkor med delaktighet i samhällslivet som LSS
ger dem rätt till. Konsekvensen är rättslösa rättighetsbärare.
Resultaten kan förhoppningsvis bidra till en mer rättssäker myndighetsutövning bl.a. genom samarbete mellan HSO och Uppsala kommun: Att göra rätt från början och därmed slippa långdragna och frustrerande rättsprocesser. Kanske kan även andra medborgare med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och företrädare känna igen sig och använda sig av resultaten och slutsatserna i sina kommuner.

Föreläsare: Barbro Lewin
Arrangör: Lokalföreningen FUB Umeå
Kontaktperson: Lokalföreningen FUB Umeå
Webbsida
Evenemangstyp: Övrigt
Lägg till i din kalender