Till umu.se

Organisation

Medlemskap i nätverket kan erhållas av forskare, lärare, forskarstuderande vid Umeå universitet samt andra forskningsintresserade, praktiskt verksamma inom funktionshinderområdet samt medlemmar i handikapprörelsen. Centrum leds av en styrelse med ledamöter från olika institutioner eller vetenskaper vid Umeå universitet, forskarstuderande, kommunföreträdare samt företrädare för Västerbottens läns landsting samt handikapprörelsen. Centrum har ingen anställd personal, men institutionen för Socialt arbete är värdinstitution.

Ordförande i styrelsen är Fil Dr Anna-Lena Perdahl, Institutionen för socialt arbete.

Forskningsledare är Fil Dr Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete

Övriga ledamöter är:

  • Kim Wickman, Fil Dr, Pedagogiska institutionen
  • Mikael Sandlund, Docent, Med Dr, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri
  • Lotta Vikström, Fil Dr, Professor, Centrum för befolkningsstudier & Idé- och samhällsstudier, avdelning historia
  • Andreas Pettersson, Jur Dr, Juridiskt forum
  • Anna-Karin Öhman, Utvecklingsstrateg, Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting
  • Abbas Haghjo, Handikappförbunden (HSO)
  • Ann-Margrethe Iseklint, Folkhälsostrateg, Utvecklingsavdelningen, Umeå kommun

Sidansvarig: Veronica Lövgren

Utskriftsversion

Ordförande

Anna-Lena Perdahl

Tel:  +46 90 7867106

Kontaktformulär

Forskningsledare

Veronica Lövgren

Tel:  +46 90 7867652

Kontaktformulär