Till umu.se

Tidigare arrangemang vid Umeå Centrum för funktionshinderforskning

2015

Seniorsamtal

Disability studies vid Umeå universitet

Torsdagen 8 oktober 13.00-16.30

Disputerad med intresse för funktionshinder? Umeå Centrum för funktionshinderforskning och UmU nätverk för Socialpsykiatrisk forskning bjuder in till samtal om pågående och framtida forskning vid Umeå universitet.

Vi bjuder på kaffe och följande programpunkter:

Helikoptervy och koncentrerade ”rapporter” om pågående engagemang.
Vad vill vi göra? Framtida tematräffar, samarbeten,ansökningar?

Välkomna!

Anmäl ditt deltagande senast 1/10 till veronica.lovgren@umu.se.

Lokal: Socialt arbete, plan 5 Samhällsvetarhuset, sammanträdesrummet.

Lunchföreläsningar

Till hösten kommer HSO Västerbotten att arrangera lunchföreläsningar i bland andra samarbete med Centrum för funktionshinderforskning vid Umeå universitet. Socialt arbete David Rosenberg och Lennart Sauer kommer under hösten genomföra föreläsningar 5okt respektive 16nov. Nedan finns hela höstens program

Disputation

8 maj kl 14.00–16.00
Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Andreas Pettersson, enheten för juridiskt forum, försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar i svensk, dansk och norsk rätt (Engelsk titel: Out and About in the Welfare State - The Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law)

Fakultetsopponent: Jur dr Richard Sahlin, Juridiska institutionen  Stockholms universitet

Seminarium: Disability Studies and Special Education – different views on special needs

Onsdagen 18 mars 13.00-16.30

Öppet möte vid Centrum för funktionshinderforskning och seminarium med tre internationellt kända forskare inom områdena funktionshinder och specialpedagogik, se program nedan. Dagordning för plenarmötet finns längst ner på sidan.

Föredragshållare:

Simo Vehmas, Professor at University of Helsinki, and president of the  Nordic Network on Disability Research

Julie Allan, Professor at University of Birmingham

Marjatta Takala, Professor at Umeå University

Program:

13:00–13:45 Plenarmöte, Centrum för funktionshinderforskning

13:45–14:15 Kaffe

14:15–16:00 Seminarium:

Julie Allan: ”Becoming critical in disability policy and politics”

Marjatta Takala: ”The right to choose communication in a family with a hearing-impairment child”

Simo Vehmas: ”I wish to register a complaint: Exploring normativity in disability studies”

16:00-16:30 Discussion/reflections/questions

Välkomna!

Vi bjuder på kaffe och håller till i S305, samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Anmälan: senast 9/3 till veronica.lovgren@umu.se

Datum & tid: onsdag 18 mars. Plenarmöte kl. 13.00-13.45, Seminarium 14.14-16.30

Plats: Umeå universitet, samhällsvetarhuset, S305,

Dagordning för plenarmötet för Umeå centrum för funktiosnhinderforskning:

1. Plenarmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av protokolljusterare
5. Verksamhetsberättelse
6. Budget
7. Information
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande

Välkomna!

Anmälan till veronica.lovgren@umu.se senast 9/3.


Sidansvarig: Veronica Lövgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Veronica Lövgren

Tel:  +46 90 7867652

Kontaktformulär