Utbildning

Institutionen för socialt arbete är med sina ca 1000 studenter en av de största utbildningsanordnaren vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi erbjuder utbildning både genom program och genom kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet socialt arbete.

Hos oss hittar du ett stort och varierande kursutbud. Kurserna och programmen vänder sig till dig, som är intresserad av en socionomexamen, eller är intresserad av att läsa fristående kurser. Vi har även kurser för dig som är yrkesverksam och intresserad av vidareutbildning.

På grundnivå ger vi socionomprogrammet, både vid campus i Umeå och som ett program med flexibel pedagogik där undervisningen sker både via internet och fysiska träffar. På avancerad nivå erbjuder vi masterprogrammet i socialt arbete och masterprogrammet Master in Nordic Social Work and Welfare, tillsammans med universiteten i Ålborg och Stavanger. Du kan läsa mer om våra program här.

Vi erbjuder flera fristående kurser på både grund- och avancerad nivå, flera av dessa ges som campuskurser och andra i form av internetbaserade kurser. Vi erbjuder även kurser på engelska. Du kan läsa mer om kursutbudet här.

Institutionen har också till uppdrag från regeringen att ge en kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen.

I samverkan med olika organisationer har institutionen byggt upp flera utbildningar som vi erbjuder i form av uppdragsutbildning. (Kallas även kompetensutveckling på vår hemsida.) Institutionen ansvarar bl.a. för nationella utbildningar på uppdrag av socialstyrelsen och genomför kurser i nära samverkan med socialtjänsten och andra organisationer, du kan läsa mer om våra uppdragsutbildningar/kompetensutveckling här.

Institutionen medverkar också i att ge polisutbildningen och masterprogrammet i ledarskap och organisation. Den kompetens våra medarbetare innehar är efterfrågad och vi medverkar i flera program och kurser som ges av andra institutioner bl.a. förskolelärarprogrammet, juristprogrammet, bildterapeutprogrammet, studie och yrkesvägledarprogrammet samt tandläkar- och tandhygienistprogrammet etc.

Om du vill se antagningsstatistik för programmet, besök Universitets- och högskolerådets sida för antagningsstatistik. Ange "socionom" som sökord och välj "Umeå universitet" som Universitet: https://statistik.uhr.se


Kontaktinformation

Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  +46 90 7869870