Till umu.se

Fristående kurser

Institutionen erbjuder kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå. Kurserna på grundläggande nivå vänder sig både till studenter som går på socionomprogrammet och som vill komplettera sin programutbildning i ett speciellt ämne och till studenter som vill läsa ämneskurser i socialt arbete utan ambitionen att ta ut en socionomexamen.

Kurserna på avancerad nivå vänder sig till studenter som har motsvarande en fil.kand. examen och vill fördjupa sin kunskap i vissa aspekter av det sociala arbetet. Kurserna på avancerad nivå är synnerligen lämpade för socialarbetare som vill komplettera sin yrkeserfarenhet med en hög akademisk kompetens.


Kontaktinformation

Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  +46 90 7869870